Mikroskopi av milt fra en laks med ILA. Foto: Veterinærinstituttet
Mikroskopi av milt fra en laks med ILA. Foto: Veterinærinstituttet

Dette skal forenkle kampen mot ILA

Norge har nå mer enn tjue tilfeller av ILA per år. Mattilsynet har laget en digital ILA-veileder som skal gjøre det enklere for næringen å vite hva som er lov og ikke ved utbrudd av sykdommen.

Publisert

Nærings og fiskeridepartementet avklarte nylig at inntil EUs dyrehelselov (Animal Health Law) er implementert i Norge, så skal ILA håndteres som i dag.

- Vi tror ILA-veilederen blir et godt, praktisk verktøy som vil hjelpe alle aktører som jobber i oppdrettsnæringen med å sikre godt smittevern i områder med ILA. På den måten kan den bidra til å hindre at enda flere fisk blir smittet, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

I veilederen har Mattilsynet samlet kravene som gjelder for de vanligste aktivitetene som må utføres i et område med ILA-smitte. Veilederen skal gjøre det lettere å vite hva som er lov å gjøre.

- Vi har lyttet til næringen og tatt deres behov for mer veiledning og enhetlig håndtering på alvor. Vi ser at det kan være komplisert å få oversikt over alt av gjeldende regelverk, sier Næsset.

I veilederen kan oppdrettsaktørene selv finne svar på spørsmål om bekjempelse av ILA, som igjen vil gi kortere saksbehandlingstid hos Mattilsynet.

I tillegg tror Næsset at ILA-veilederen vil gjøre Mattilsynets ILA-håndtering mer enhetlig.

ILA-veilederen finner du på ila.mattilsynet.no