Lokalitet Nye Hessvik (innringet til høyre).

Mistanke om ILA i Ullensvang kommune

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Det er Bremnes Seashore og Bolaks som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Bremnes Seashore varslet Mattilsynet 27. januar om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Nye Hessvik.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet skriver at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for at vi eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.