Grieg Seafood melder mistanke om ILA i en merd på deres lokalitet i Rogaland.

ILA-mistanke på Grieg Seafood lokalitet

Grieg Seafood melder om mistanke av ILA i en merd på deres Rogalands lokalitet Nordeimsøyna.

- Dessverre har vi mistanke om ILA i en merd på Grieg Seafood Rogalands lokalitet Nordeimsøyna. Det er 3500 tonn fisk på lokaliteten, med en snittvekt på to kg. Anlegget ligger i en overvåkingssone for ILA, skriver Grieg Seafood i en pressemelding.

I pressemeldingen bekreftet selskapet at mattilsynet er varslet og at de vil følge opp saken.

Videre skriver de at fisken har ingen kliniske tegn til sykdom, og ILA påvirker ikke mattrygghet. Likevel påpeker de at om ILA bekreftes kan det ha store konsekvenser.

- Dersom mistanken bekreftes og fisken må slaktes ut for å ivareta fiskevelferden, vil hendelsen ikke få vesentlig betydning for vårt slaktevolum.