Foto: Mattilsynet

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord

Mattilsynet melder at de 28. november 2016 fastsatt forskrift som oppretter kontrollområde for bekjempelse og overvåking av fiskesykdommen ILA i Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

ILA er påvist på matfisklokaliteten Nordbotnet i Nesna kommune i Nordland. Eier av lokaliteten er Nova Sea og Tomma Laks AS.

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når anleggene i sonen har tatt ut fisken, utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så varer i to år.