Det er påvist ILA i oppdrettsanlegget Skogsholmen i Vega kommune i Nordland fylke. Kilde: Barentswatch.

Påvist ILA hos Nova Sea og Vega Sjøfarm i Nordland

Det er påvist ILA ved lokaliteten Skogsholmen tilhørende oppdrettsselskapene Nova Sea AS og Vega Sjøfarm AS i Vega kommune i Nordland fylke. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen.

Den 9. juni 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten Skogsholmen for eventuell verifisering av ILA, melder Mattilsynet i en pressemelding. 

Mattilsynet stadfestet diagnosen 16. juni 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.