Lokalitet Korsnes har 0,8 millioner fisk med en snittvekt på 2,0 kilo. Illustrasjonsfoto: NRS
Lokalitet Korsnes har 0,8 millioner fisk med en snittvekt på 2,0 kilo. Illustrasjonsfoto: NRS

Mistanke om ILA ved lokalitet Korsnes

NRS opplyser at de har mistanke om ILA ved lokaliteten Korsnes.

Publisert Sist oppdatert

Lokaliteten har 0,8 millioner fisk med en snittvekt på 2,0 kilo, ifølge en melding fra selskapet.

NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå, skriver selskapet.

- NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, heter det i meldingen.