Illustrasjonsfoto: Magnus Pettersen
Illustrasjonsfoto: Magnus Pettersen

Sterk økning i vaksinering mot ILA og PD i 2021

Det var ingen økning i antall vaksinerte laks i fjoråret, men samtidig melder Pharmaq om en sterk trend i økt vaksinering mot ILA og PD.

Publisert

Totalt i 2021 ble det solgt 403,1 millioner doser av basisvaksiner til laks sammenlignet med 402,3 millioner doser i 2020. Da all laks vaksineres med en basisvaksine representerer dette samtidig antall fisk som vaksineres. Det ble omsatt 19,8 millioner doser t il laks i desember 2021 sammenlignet med 17,0 millioner doser i desember 2020.

Det ble også omsatt 78,4 millioner doser ILA-vaksine sammenlignet med totalt 27,5 millioner doser ILA vaksine i 2020. Det ble registrert kjøp av 12,6 millioner doser ILA vaksine i desember 2021 sammenlignet med 5,2 millioner i desember 2020.

Totalt i 2021 ble det solgt 174,5 millioner doser av PD-vaksiner sammenlignet med totalt 165,3 millioner doser i 2020. I desember 2021 ble det omsatt 9,1 millioner doser med PD-vaksiner, sammenlignet med 4,2 millioner doser i desember 2020.

Det ble solgt 22,9 millioner doser til regnbueørret sammenlignet med 17,8 millioner doser i 2020. Det ble registrert en omsetning av 0,6 millioner vaksinedoser til ørret i desember 2021 sammenlignet med 1,1 millioner doser i desember 2020.