Fra venstre jubilantene Reidar Handegård og Jan Ove Wedaa samt styreleder Carl-Erik Arnesen flankert av representanter for stifterne ved Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen og UiB og administrerende direktør Tor Instanes ved Marineholmen Forskningpark AS.
Fra venstre jubilantene Reidar Handegård og Jan Ove Wedaa samt styreleder Carl-Erik Arnesen flankert av representanter for stifterne ved Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen og UiB og administrerende direktør Tor Instanes ved Marineholmen Forskningpark AS.

Hedret for tilrettelegging av forskning og vaksineutvikling i oppdrettsnæringen

Reidar Handegård (57) og Jan Ove Wedaa (58) ble nylig hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste for sin innsats for tilrettelegging av forskning og vaksineutvikling til oppdrettsnæringen i mer enn 30 år.

Publisert Sist oppdatert

Oppdrettsnæringen i Norge har vokst seg frem fra en produksjon på noen tusen tonn i 1980 til i overkant av 1,5 millioner tonn i 2021 og er i dag den største eksportnæringen etter olje og gass. Sykdomsutfordringer på 80-tallet kunne raskt satt en stopper for hele utviklingen.

- Uten forskning og vaksineutvikling hadde man sannsynligvis ikke hatt den oppdrettsnæringen slik man kjenner til i dag. Forskningen ved Universitet i Bergen og vaksineselskapene har vært helt sentrale, sier styreleder Carl-Erik Arnesen ved Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) i en pressemelding.

Viktig tilrettelegger

Og her spiller ILAB en viktig rolle.

- Denne forskningen og vaksineutviklingen ville ikke hatt den nødvendige progresjonen uten ILAB sine fasiliteter og personell, sier Arnesen.

Stiftelsen ble etablert av Universitetet i Bergen og det som nå er Marineholmen Forskningspark, etter bevilling fra Stortinget i 1989. I mer enn 30 år har ILAB tilrettelagt for offentlig og privatfinansiert forskning på Marineholmen.

Hedret med Medaljen

- I ILAB har vi mange gode medarbeidere, og flere som har lang fartstid. Men, vi har to stykker som har vært med siden starten og vært helt sentral i utviklingen og drift av denne institusjonen, sier Arnesen.

- Jan Ove Wedaa har 31 år ved ILAB og er i dag leder for forsøksavdelingen, mens Reidar Handegård har vært 32 år ved stiftelsen. Han startet som driftsingeniør og ble i 2006 utnevnt til daglig leder, sier Arnesen.

Wedaa og Handegård fikk Medaljen for lang og tro tjeneste for sin innsats, og det var Arnesen som stod for overrekkelsen.

Vært med fra starten

- Det å få være med fra ILAB ble stiftet, før fiskekar og annet utstyr var på plass, har gitt oss en unik mulighet til å følge den fysiske oppbyggingen og få forståelse for hvordan infrastruktur og laboratoriene er bygd opp og fungerer. Vi har også fått med oss hele historikken til ILAB, sier Wedaa.

- I de første årene ble det mye bygging og lite inntekter og for å få pengene til å strekke til utførte de mye av oppbyggingen selv. Vi så hvordan fagfolk utførte arbeidet, så hermet vi hva vi så og utførte oppbyggingen der det var forsvarlig, sier Handegård

På vakt 24-7

- Da det kom fisk i anlegget besto vaktlaget av oss to, så det ble en del vakter 24-7. Når den ene hadde ferie gikk den andre sammenhengende på vakt flere uker i strekk. Arbeidsmiljølov, ISO og HMS var ikke så innkjørt ved ILAB de første årene, humrer Wedaa.

I dag er ILAB ISO-sertifisert, har egen HR-rådgiver og personell som jobber spesielt innenfor HMS. Til å overvåke ILAB i dag er det fem forskjellige drift – og overvåkningsanlegg som driftes av to vaktlag på fire-fem personer i et lag, samt et eget bakvaktlag på fem personer.

Trivsel på arbeidsplassen

Både Wedaa og Handegård mener det er den stadige utviklingen, varierte og interessante arbeidsoppgaver og ikke minst dyktige og hyggelige medarbeidere som har gjort at det har holdt seg trofaste til ILAB i over 30 år.

- Å få denne påskjønnelsen for lang og tro tjeneste er stor stas og motiverer til å stå på noen år til, avslutter Reidar Handegård.