Imenco har tatt det beste fra subseateknologien og utviklet et overvåkningskamera til bruk i havbruksnæringen, og har gjort det tilgjengelig som en attraktiv kombinasjon av kvalitet og pris.

Markedet omfavner neste generasjon subseakamera for havbruk

Over 100 systemer systemer er levert og under leveranse til oppdrettere langs hele kysten. Og det er så langt i 2019.- Oppdretterne får de beste fargebildene av fisken under vann som er mulig å få i dag, sier Geir Egil Østebøvik, administrerende direktør i Imenco.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Geir Egil Østebøvik, administrerende direktør i Imenco

Utviklet i samarbeid med oppdretterne

Imenco vant anbud hos Havforskningsinstituttet

IP-basert system

Systemet består to lysfølsomme linser som gir 360 graders dekning i merden.

Det følger også med vinsj, fiberkabel og en brukervennlig programvare.  Optikken på kameraet gir høyoppløselige fargebilder som kan sees på skjermer i kontrollrommet. Systemet er IP-basert, og sensorer leser dybde og temperatur. 

Les mer om Imenco Gemini Aquaculture Camera her

Imenco Gemini Merdkamera. Foto: Imenco

-  Vi har fokusert på at det skal være den beste bildekvaliteten som er tilgjengelig på markedet i dag. Vi har tatt med oss det beste fra subseakameraene våre, og systemet er laget for å skaleres opp med nye sensorer for å overvåke det som skjer i merden, forklarer Olve Byre, salgssjef i Imenco.

- Hvordan har det vært å samarbeide med oppdretterne?
- For oss var det viktig å komme i kontakt med kunder som var villige til å ta litt risiko med en ny aktør som oss. Det har blitt en veldig god prosess. Systemet er blitt optimalisert etter innspill fra de som skal bruke det. Bedre rådgivere i en utviklingsfase er det ikke mulig å få, sier Byre.

Imenco har hovedkontor og produksjon Aksdal i Tysvær kommune, en produksjonsavdeling i Ningbo i Kina og salgskontorer i Haugesund, Bergen, Aberdeen i Storbritannia, Lafayette i USA og i Singapore. Imenco styrket ytterligere sin posisjon som teknologileder gjennom kjøpet av Kongsberg sin kameradivisjon i 2018

Maskinlæringsselskapet Aquabyte og Imenco Havbruk tilbyr sammen et konsept med undervannskamerat fra Imenco utstyrt med maskinlæringssystem fra Aquabyte: Praktisk, funksjonelt maskinsyn for havbruksnæringen.

Maskinlæring og Imenco = sant

Maskinlæringsselskapet Aquabyte og Imenco Havbruk tilbyr sammen et konsept med undervannskamera fra Imenco utstyrt med maskinlæringssystem fra Aquabyte: Praktisk, funksjonelt maskinsyn for havbruksnæringen.

[Les om samarbeidet her!]

Her vil tilbys en rekke produktlinjer som er kompatible med Imenco sitt kamerasystem.  Det første produktet som lanseres er lakselustelling, etterfulgt av biomasseestimering og fiskehelsevurdering. Programvaren bruker avanserte maskinlæringsteknikker og er også i stand til å reidentifisere unik fisk.

Første oppdretter som søker om å droppe manuell lusetelling

De fleste kundene vil ta i bruk et kombinasjonskamera, der Gemini og  fiskehelsekameraet (over) er satt sammen i en enhet for full operasjonell fleksibilitet. Imidlertid kan man f.eks. drive lusetelling med kun fiskehelsekameraet.
For mer informasjon, tekniske spesifikasjoner eller demonstrasjon;
Kontakt Imenco Havbruk på telefon 488 68 393, epost ob@imenco.com – (Olve Byre) eller 907 60 614, epost smb@imenco.com (Stig Martin Bø) -
www. imencohavbruk.no