Professor ved NTNU Kjell Inge Reitan. Foto: Magnus Petersen.
Professor ved NTNU Kjell Inge Reitan. Foto: Magnus Petersen.

- Havbruksnæringen gjødsler havet for seks milliarder årlig

TEKSET: Ifølge Kjell Inge Reitan, professor ved NTNU slipper havbruksnæringen ut næringstoffer til en verdi av seks milliarder per år. – Hva med å bruke utslippet til å dyrke organismer som kan ta hånd om det, spør han retorisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under Reitans innlegg i Trondheim argumenterte han for at det er bedre å integrere avfallet fra fiskeoppdrettet i det marine økosystemet, enn å ta det opp på land.

- Fisken gjødsler økosystemet og det går stort sett bra.

Men professoren la til at det er en intensiv produksjon, med høyt utslipp av avfall. En merd fylt med 200 000 laks beregner han at slipper ut like mye som 2 200 okser.

- En del av utslippene fra lakseoppdrett er uorganiske næringssalter som er grunnlaget for veksten i sjøen, poengterte han.

Basert på fôringsdata fra Fiskeridirektoratet viste han at utslippet fra havbruk i 2016, tilsvarte over en million tonn.

- Næringen gjødsler havet for rundt seks milliarder per år, og det stimulerer veksten i sjøen.

Les også: Tare kan vokse dobbelt så mye nær oppdrettsanlegg

Integrert havbruk

Han siktet da til næringsalter med nitrogen, karbon og fosfor, og understreket at dette er stoffer som økosystemet håndterer naturlig.

- Men man må se på utslippspunktet, økosystemet tåler ikke dette i for store mengder, før han la til at dette enkelt kan vurderes ut fra biodiversitetsmålinger på bunnen.

Ifølge Reitan slippes det ut mer fiskeslam enn tilsvarende mengde gjødsel fra landbruket, og trakk spesielt frem fosfor.

- Fosfor er en begrensende ressurs, som det før eller senere blir for lite av.

- Så kommer vi til det som jeg mener er interessant her, hva med å bruk utslippet til å dyrke organismer som kan ta hånd om det.

Han argumenterte for integrert havbruk med flere arter sammen med laksen og nevnte blant annet tare som tar opp uorganiske oppløste stoffer, blåskjell som tar opp partikler, samt andre bunnspisende organismer.

For landbasert smoltproduksjon, sa han at beregningene fra fiskeridirektoratet tilsvarte et totalt fôrspill på 100 tonn, og fiskeavføring på rundt 6 307 tonn. Dermed utgjør det en svært liten del av det totale utslippet i havbruksnæringen.

Les også: Ønsker ikke åkeren som produksjonssted for fôrråvarer