Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.
Triploid oppdrettsfisk. Illustrasjonsfoto: Aquagen.

Behandler klagen om triploid fisk

Nærings-og fiskeridepartementet behandler nå klagen til Nor Seafood og Wilsgård Fiskeoppdrett, som fikk avslag på sin søknad om dispensasjon til produksjon av triploid laks i 2016, men når de er ferdige med dette vil de ikke si noe om.

Publisert

Kyst.no ba mandag om en oppdatering fra Per Sandberg angående triploid fisk, og når departementet skulle behandle anken fra de to selskapene som fikk avslag fra Mattilsynet, da NRS på tross av avslaget fikk tillatelse til utsett overstyrt av Fiskeriministeren. Men departementet holder kortene tett til brystet.

- Departementet behandler klagesaken fra Nor Seafood/Wilsgård Fiskeoppdrett, og avgjørelsen kommer når den er ferdigbehandlet, skriver Ingrid Dåsnes, kommunikasjonssjef for fiskeriministeren. 

Ingrid Dåsnes kommunikasjonssjef for fiskeriministeren. Foto: NFD.
Ingrid Dåsnes kommunikasjonssjef for fiskeriministeren. Foto: NFD.

Mattilsynet skriver i sin redegjørelse for avslaget at region Nord har vektlagt at det er nødvendig med en forsiktig tilnærming til hold av triploid fisk.

– Vår vurdering er at det av fiskevelferdsmessige årsaker ikke er behov for ytterligere utsett utover de pågående forsøkene med produksjon av triploid laks. Vi har vektlagt erfaringer og dokumentasjon fra tidligere produksjon av triploid laks i avslaget. Selv om Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS har laget nye planer og risikovurderinger i forkant av utsettet som de har søkt om, vurderer vi at risikoen er høy for at dette ikke vil fungere i praksis. Dette er bakgrunnen for at Mattilsynet har avslått søknad om utsett av triploid laks på lokalitet Ytre Jøvik og Ytre Lavollsfjord, sa Arnt Inge Berget, avdelingssjef for Mattilsynets avdeling Salten, i en pressemelding.

I NRS saken tok det bare dager før fiskeriministeren overstyrte Mattilsynets vedtak. Nå har det gått over en uke siden Mattilsynet avslo søknaden til overnevnte oppdrettere.