Gresshoppene til Metapods vil mates med rester fra brød- og bryggeriproduksjon som ellers ville endt opp som avfall. Foto: Metapod

Putter gresshoppe-proteiner i laksefôret

Salmon Group og Metapod baner vei for en ny, lokalprodusert proteinkilde som blant annet skal brukes i fôret til laksen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Industriell foredling av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som skal gi konkurranse til soya og fiskemel, som i dagens diett er en rik kilde til protein. Dessuten gjør en nytte av en «problemressurs» fra annen matproduksjon. Det skriver Salmon Group i en pressemelding, der de forteller at de har inngått en eksklusiv avtale med gründerbedriften Metapod som sikrer oppdretterne i nettverket et næringsrikt fôr til fisken.

- Metapod har utviklet teknologi for fremstilling av insektmel fra gresshopper og sirisser, som sikrer lokal produksjon av en av de viktigste og mest etterspurte bestanddelene i mat, både til dyr og mennesker. Produksjonen vil også foredle matsvinn, slik at dette bringes inn igjen i vår verdikjede. Slik tar næringen i bruk en ny ressurs og ny teknologi, og Salmon Group reduserer fotavtrykket ytterligere, heter det.

Om Metapod

  • Oppstartsbedrift bestående av 11 ingeniører og biologer, med bakgrunn fra student- og forskningsmiljøet på NTNU og har senere knyttet til seg ressurser fra bla. Universitet i Oslo.
  • Startet opp 2018 og holder til i Ålesund. Konseptet og prosessteknologien har vært under utvikling siden 2016.
  • Har utviklet teknologi som tilrettelegger for omfattende industriell produksjon av insekter (siriss og gresshoppe) med formål om å forsyne oppdrettsnæringen med en bærekraftig proteinkilde og samtidig foredle matsvinn i prosessen. Konseptet baserer seg på kortreiste ressurser, lavt vannforbruk og nyttiggjør matsvinn og spillvarme fra annen industriproduksjon. Metapod har slik sett ikke annet fotavtrykk enn fra selve produksjonen og sikrer dessuten nye, lokale arbeidsplasser.
  • Piloten er finansiert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som grunnlag for konsept- og teknologiutvikling og videre dialog med kommersielle samarbeidspartnere. Inngikk vinteren 2020 en intensjonsavtale med oppdrettsnettverket Salmon Group, som sikrer avsetning på produktet og muliggjør oppskalering.
  • Tar sikte på å produsere 50 000 tonn biomasse årlig.

- Måten Metapod tenker ressursforvaltning samsvarer helt med vårt arbeid med bærekraft i praksis, og legger ikke beslag på ressurser eller areal som kunne vært nyttet til annen matproduksjon til mennesker eller dyr. Dessuten tas det i bruk et restråstoff – en «problemressurs» så og si - fra annen matproduksjon som ellers ikke ville hatt like høy verdi. Sirkulærøkonomisk er dette spot on! Her har Metapod en helt unik posisjon, sier Nils Inge Hitland, innkjøps- og fôransvarlig i Salmon Group.

Rester fra brød- og bryggeriproduksjon

Industrielt oppdrett av gresshopper gir et næringsrikt insektmel som kan konkurrere med dagens oppdrettsfisk sine hovedkilder til protein, nemlig soya og fiskemel. Metapods organisme vil mates med rester fra brød- og bryggeriproduksjon som ellers ville endt opp som avfall.

Produksjonen betegnes som energi- og arealeffektiv. Den lokale produksjonen langs norskekysten sørger også for kort transport frem til fôrfabrikkene.

- Når vi nå går i gang med oppdrett av gresshopper er det først og fremst for å imøtekomme et stort og økende behov for nye proteinkilder og mer og næringsrik mat til verdens befolkning. Storskala oppdrett av gresshopper er nytt, og vi har bygget teknologien vår fra bunnen. Slik har vi kontroll på alle ledd og faktorer i produksjonen, og kan dermed sikre en trygg og næringsrik matkilde, sier gründer og daglig leder i Metapod, Fredrick Darien.

Metapod forteller i meldingen de også vil gjøre nytte av spillvarme fra annen produksjon.

- Det er ingen aktører i norsk oppdrett av laks og ørret som har tatt inn insektmel fra gresshopper som bestanddel i fôret. Det er veldig spennende at en innovativ og fremoverlent gruppering som Salmon Group, som utgjør så stor andel av produksjonsvolumet i Norge, satser på dette. For oss betyr det at vi kan starte storskala produksjon fra dag én og videreutvikle konseptet, sier Darien.