Driftsansvarlig RAS-operatør

Søknadsfrist: 16.10.2022

SØK HER

Arbeidssted: Bergen

Webside

Kontaktperson

Mark Powell

CEO Marineholmen RASLab

Mobil 982 94 089

LinkedIN

Send melding

---
Kontaktperson

Reidar Handegård

Daglig leder ILAB

Mobil 901 47 138

Send melding

ILAB tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fiskefôr og teknisk utstyr. Som en viktig del av virksomheten driver ILAB 27 våtlaboratorier for hold av fisk og andre akvatiske organismer og en rekke tekniske anlegg for behandling av vann inn og ut av forskningslaboratoriene. Bedriften har både gjennomstrømmende- og RAS-anlegg for produksjon av forsøksfisk og forsøksaktivitet. Lokalene og deler av infrastrukturen som ILAB driver er eid av Universitetet i Bergen (UiB) og Marineholmen Forskningspark (MFP). Drift og vedlikehold av tekniske anlegg foregår av dette i nært samarbeid med begge disse selskapene. Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert), opplæring av ansatte samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Unik mulighet til å arbeide i et fremoverlent innovasjonsmiljø for bærekraftig havbruk i landets største marine klynge i Bergen. Et møtested der høyere utdanning treffer industri og oppstartsbedrifter for å løse morgendagens utfordringer for havbruksnæringen.

Hos Marineholmen RASLab er man nå i full aktivitet med testing av teknologi, biologi og vannkjemi innen resirkuleringssystemer tiltenkt havbruksnæringen. I den forbindelse utlyses det nå følgende stilling for fast ansettelse:

Driftsansvarlig RAS-operatør i 100 % fast stilling.

Som driftsansvarlig RAS-operatør ved Marineholmen RASLab vil du ha operasjonelt ansvar for 12 nye RAS-moduler i et RAS-laboratorium midt iblant de mest kompetente miljøer for havbruk i den marine klyngen på Marineholmen i Bergen. Arbeidet vil være variert med siste nytt innen forskning og utvikling inne lukkede anlegg.

Vi søker en kandidat som kan inngå i ILABs etablerte driftsorganisasjon som kan fylle rollen som driftsansvarlig RAS-operatør for Marineholmen RASLab. Til stillingen følger det ansvar med å drifte fiskelaboratorier og være forsøksleder når dette kreves i tildelte lokaler. Vakt og helgearbeid kan bli pålagt.

Arbeidsoppgavene vil bl.a. omfatte:

 • Operasjonelt ansvar for drift og vedlikehold av prosessanlegg med teknisk utstyr tilkoblet RAS-fasilitetene ved Marineholmen RASLab.
 • Røkting av fisk – herunder følge opp dyrevelferd og fiskens ve og vel.
 • Måle vannkvalitetsverdier som inngår i rådata til forsøk eller hold av fisk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Tilsvarende bachelor havbruk eller høyere utdanning.
 • Erfaring fra RAS- anlegg og laksefisk.
 • Praktisk anlagt med teknisk forståelse for bl.a. fôrings-, lysutstyr, måleinstrumenter, pumper og vannbehandling.
 • Nøyaktig, strukturert, selvstendig og god på kommunikasjon.
 • Effektiv og lagspiller
 • Erfaring om hvordan vitenskapelige forsøk planlegges og gjennomføres.
 • FELASA C kurs (LAS 303).
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig med forståelse og evner for et skandinavisk språk.

Du kjennetegnes videre av:

 • At du er serviceinnstilt, effektiv, har gode samarbeidsevner og er samvittighetsfull.
 • At du er nøyaktig, fleksibel, omgjengelig og har en positiv innstilling.
 • At du innehar en kontinuerlig driv for å utvikle og effektivisere innenfor ditt ansvarsområde og at du er villig til å yte det lille ekstra.
 • At du er løsningsorientert og initiativrik.

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø og uformelt arbeidsmiljø.
 • Varierte arbeidsoppgaver der du blir inkludert i hele verdikjeden til bedriften.
 • Gode forsikringsordninger, lønn etter avtale og AFP-ordning.
 • Attraktive velferdsgoder. Fleksibel arbeidstidsordning. Dekning av mobiltelefon.
 • Sentralt plassert i forhold til etter- og videreutdanning.
 • Lønn etter avtale.
 • Oppstartdato: Så snart som mulig.
 • 100 % fast stilling.

Søknad skal inneholde:

 • Søknadsbrev der det bl.a. kommer frem bakgrunn, relevant erfaring, motivasjon for stillingen og interesser.
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring.
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter.
 • Referanser.

Andre opplysninger:

Aktuelle kandidater til stillingen som søker vil bli kontaktet for intervju.