Fagsjef havbruksteknologi

Søknadsfrist: 14.10.2022

Sjømat Norge representerer verdensledende produsenter av sjømat. Vi har nå en ledig stilling som Fagsjef havbruksteknologi.

Send din søknad her

Søknadsfrist:

14. oktober

Arbeidssted:

Trondheim eller ett av Sjømat Norges andre kontorer utenfor Oslo.

Webside:

https://sjomatnorge.no/

Kontaktinfo:

Direktør havbruk

Jon Arne Grøttum

(tlf. 920 41 804)

eller

adm. dir. Geir Ove Ystmark

(tlf. 481 27 155).

Som Fagsjef havbruksteknologi vil du ha et ansvar for oppfølging av våre medlemmer innen fagområdet teknologi og service og de selskapene som arbeider med havbasert havbruk. Du vil blant annet ha sekretariatsansvaret for vår sektorgruppe Teknologi og service og vår faggruppe Eksponert havbruk. Dette innebærer å forberede møter, utarbeide saksfremlegg og følge opp vedtak. Som fagsjef vil du også ha ansvaret for å ivareta næringspolitiske hensyn i forbindelse med utvikling av tekniske krav i regelverket som retter seg mot teknologi og service og å tilby våre medlemmer faglige møteplasser. Arbeidet vil kreve evne til å arbeide både selvstendig og i team og i tillegg evnen til å være en brobygger mellom ulike interessenter. Du vil representere havbruksnæringen i flere fora og i media, og vil ha tett kontakt med våre medlemsbedrifter.

Den rette kandidaten bør ha høyskole- eller universitetsutdanning innen industriell økologi, teknologi eller havbruk. Du bør ha god forståelse for hvordan norske fagmyndigheter som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet arbeider og god kjennskap til vitenskapelige organisasjoner. Vi forutsetter at du også har god kjennskap til og engasjement for sjømatnæringen.

Stillingen er fast og har kontorsted fortrinnsvis i Trondheim, men lokalisering ved ett av Sjømat Norges andre kontorer utenfor Oslo kan også vurderes. Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og et godt arbeidsmiljø. En del reiseaktivitet må påregnes.

Søknad sendes elektronisk til firmapost@sjomatnorge.no og merkes Fagsjef havbruksteknologi.

Søknadsfrist er 14. oktober 2022

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer over 800 medlemsbedrifter med omtrent 19 000 ansatte. Sjømat Norge organiserer selskaper med aktiviteter innen havbruk, videreforedling, eksport, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, teknologi- og serviceselskaper og rederier tilknyttet sjømatnæringen samt fiskehelseselskaper. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og kontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.