Fiskehelsebiolog ved ILABs FoU-avdeling

Søknadsfrist 15.09.2022

Kontakt

Søknadsfrist: 15. september
Linda Andersen

Avdelingsleder

Tel: 928 82 585

Send melding

ILAB tilrettelegger og utfører deler av eller hele forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur. Dette omfatter bl.a. FoU-aktivitet innen fiskehelse, fiskefôr og teknisk utstyr. Som en viktig del av virksomheten driver ILAB 27 våtlaboratorier for hold av fisk og andre akvatiske organismer og en rekke tekniske anlegg for behandling av vann inn og ut av forskningslaboratoriene. Bedriften har både gjennomstrømmende- og RAS-anlegg for produksjon av forsøksfisk og forsøksaktivitet. Lokalene og deler av infrastrukturen som ILAB driver er eid av Universitetet i Bergen (UiB) og Marineholmen Forskningspark (MFP). Drift og vedlikehold av tekniske anlegg foregår i nært samarbeid med begge disse selskapene. Bedriften har godt innarbeidede system for kvalitetssikring (ISO 9001 sertifisert), opplæring av ansatte samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

ILAB er et oppdragslaboratorium innen fiskehelse og akvakultur lokalisert på Marineholmen, nær Bergen sentrum. Vi har mer enn 30 års erfaring i å drifte avanserte våtlaboratorier med tilhørende infrastruktur og konsesjoner. Vår FoU-avdeling utfører forsøksprosjekt for kunder innen havbruk og akvakultur.

Fiskehelsebiologen / Veterinæren vil ha oppfølging av fiskehelse i anlegget samt utføre forsøksaktivitet i FoU-avdelingen. Det er en fordel om Fiskehelsebiologen / Veterinæren har erfaring fra laboratorieforsøk med fisk, har arbeidet som klinisk forsker eller er spesialisert inn mot forsøksdyrmedisin. Tidligere arbeid med gjellesykdommer eller ulike sykdomsagens, særlig parasitter som lakselus vil være en fordel. Det er nødvendig med erfaring innen ulik prøvetaking, håndteringsteknikker og behandling av fisk, samt erfaring med laboratoriearbeid. Anlegget består både av gjennomstrømningsanlegg og RAS-moduler, så det vil være en fordel med RAS-kompetanse og erfaring, men dette er ikke påkrevd. ILAB tilbyr ulike smittemodeller med særlig fokus på fiskeparasitter, som smittemodell for amøbegjellesykdom (AGD) og lakselus. Foruten oppdrag knyttet til parasitter, virus og bakterier, gjennomfører vi også en rekke fôrforsøk, in vitro forsøk/ bioassays og forsøk for å undersøke genetisk resistens. Vi gjennomfører også behandlingsforsøk og test av teknisk utstyr.

Vi søker etter en medarbeider som er autorisert Fiskehelsebiolog / Veterinærspesialist i fiskesykdommer. Kandidaten må ha høy vitenskapelig kompetanse ettersom Fiskehelsebiologen / veterinæren også vil ha ansvar for å planlegge, gjennomføre og rapportere fra ulike oppdrag i FoU-avdelingen i tillegg til fiskehelseansvar ved bedriften. Stillingen byr på et bredt spekter av arbeidsoppgaver, faglige utfordringer og gode muligheter for selvutvikling. Ettersom dette er oppdragsforskning er det en forutsetning at man er serviceinnstilt og gir god kundeoppfølging. Som ansatt i FoU-avdelingen vil du også ta del i arbeidet med å utvikle, videreutvikle og forbedre våre smittemodeller. Vi følger kvalitetssikringsstandarden ISO 9001 og du må ha stor evne til systematisk arbeid, nøyaktighet og kunne arbeide i henhold til fastlagte rutiner og standarder.

Arbeidsoppgavene vil bl.a. omfatte:

 • Fiskehelseansvar og oppfølging av fisk.

 • Medisinbestilling og medikamentelle behandlinger.
 • Ansvarlig for gjennomføring av forsøk og enkeltprosjekter i ILABs FoU-avdeling.
 • Planlegging og gjennomføring av forsøk, både på laboratoriet og i gjennomstrømningsanlegg, samt prøvetaking av fisk.
 • Administrative og vitenskapelige oppgaver tilknyttet prosjekter, innbefattet salg/ utarbeiding av pristilbud, kontraktsarbeid og rapportskriving.
 • Medlem i bedriftens Dyrevelferdsenhet.
 • Laboratoriearbeid.
 • Foredrag og kundepresentasjoner.
 • Dataprosessering og rapportskriving.
 • Kundeoppfølging, tilrettelegging og kommunikasjon med både kunder og ansatte i forbindelse med forsøk.

Påkrevde kvalifikasjoner:

 • Autorisert Fiskehelsebiolog/ Veterinær med spesialisering i fiskesykdommer
 • Erfaring med ulike håndterings- og prøvetakingsteknikker for fisk
 • Kurs i forsøksdyrlære (LAS 303) eller tilsvarende
 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • Beherske engelsk godt skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Tidligere arbeidet med fiskeforsøk og fiskevelferd, gjerne som klinisk forsker.
 • Erfaring med fiskeparasitter, særlig amøbegjellesykdom eller lakselus.
 • Kunne gjennomføre gjellescoring av laks.
 • Erfaring fra administrative og vitenskapelige oppgaver tilknyttet prosjekter, som utarbeiding av FOTS-søknader, rapportskriving for kunder, pristilbud.

Du kjennetegnes videre av:

 • At du er serviceinnstilt, effektiv, har gode samarbeidsevner og er samvittighetsfull.
 • At du er nøyaktig, fleksibel, omgjengelig og har en positiv innstilling.
 • Arbeider systematisk.
 • Arbeider selvstendig, men også tverrfaglig i team.
 • Kan jobbe med flere ulike prosjekter / forsøk samtidig.
 • At du er løsningsorientert.
 • At du er villig til å yte det lille ekstra.

Vi tilbyr:

 • Dynamisk arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for utvikling.
 • Fleksitid, konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt fagmiljø og arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Oppstartsdato: så snart som mulig.
 • 100 % fast stilling.

Søknad skal inneholde:

 • Søknadsbrev der det bl.a. kommer frem bakgrunn og motivasjon for stillingen.
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring.
 • Kopier av vitnemål, autorisasjon og karakterutskrifter.
 • Referanser.

SØK HER