Fiskehelsebiolog/Veterinær

Søknadsfrist: 01.01.2023

Kunne du tenke deg en spennende stilling innenfor akvakulturomårdet?

Har du lyst å jobbe på vakre og storslåtte Helgeland?

Send din søknad her

Søknadsfrist:

1. januar 2023

Arbeidssted:

Sandnessjøen

Website:

https://www.mattilsynet.no/

Kontaktinfo:

Seksjonssjef Kim Frode Stene Telefon 900 11 569

Mattilsynet avdeling Helgeland har ledig en 100 % fast stilling for deg som er veterinær eller fiskehelsebiolog. Stillingen lyses ut som førsteinspektør innen faget akvakultur, avhengig av kvalifikasjoner. Du blir en del av et fiskehelseteam på fem personer i avdelingen, og du kan velge om du vil ha kontorsted i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen eller Mo i Rana. Vi håper du kan starte i stillingen så raskt som mulig.Vår avdeling Helgeland har en stabil bemanning hvor de ansatte trives godt med hverandre, og i arbeidet rundt en spennende næring. Helgeland har mye å tilby deg som ønsker varierte fritidssysler innen kultur og friluftsliv. Spesielt for deg som er glad i variert og flott natur, oppfordrer vi deg til å besøke nettstedet https://visithelgeland.com/no/

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være tilsyn og tilsynsrelaterte oppgaver innen fiskehelse og fiskevelferd. Dette innebærer inspeksjoner av akvakulturanlegg, uttak av prøver, håndtering av sykdomsutbrudd, tilsyn med innrapporterte data fra oppdrettsnæringen samt saksbehandling innenfor området.Andre oppgaver innen Mattilsynets forvaltningsområde kan bli tillagt stillingen utfra regionens samlede behov, beredskapsmessige vurderinger og prioriteringer.Arbeidet er i dag organisert i lokale fagteam som planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidet innen akvakulturområdet er i stadig utvikling mot mer regionalt arbeid på tvers av avdelingsgrensene.Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter fiskehelsebiolog eller veterinær med norsk autorisasjon.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, tilsynsarbeid med systemrevisjon og/eller annen relevant arbeidserfaring innen stillingens arbeidsområde.
 • Opplæring vil bli gitt, og nyutdannede og søkere i slutten av sin utdanning oppfordres også til å søke.
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha førerkort i klasse B. Kontoret disponerer leasing bil.
 • Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en selvstendig, engasjert og fleksibel medarbeider som:

- har god forståelse for tilsynsrollen - har gode kommunikative egenskaper - er innstilt på å jobbe i team - er selvstendig- har evne til å prioritere- er pålitelig og skaper tillit

Vi tilbyr

 • Lønnsplassering i stillingskode 1498 førsteinspektør i lønnsspennet 600 000 - 680 000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1499 seniorinspektør og høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid. Mulighet for hjemmekontor inntil 2 dager i uka.
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver av stor betydning for samfunnet.
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø i funksjonelle kontorlokaler.
 • Kompetansearbeidsplasser i en region med unike muligheter for både natur- og friluftsopplevelser og byliv.
 • Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse.
 • Mattilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse utfører tilsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Mattilsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Les mer her www.mattilsynet.no

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.