Leder Postsmolt Semilukket

Frist: 10.07

MOWI logo

Mowi Sør

Søknadsfrist: 10.07.2022

Sted: I regionen

Kontaktinformasjon:

Produksjonssjef Sjø

Bernhard Østebøvik,

mob 913 89 239

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Hver dag produserer våre 12.000 ansatte i 25 land 7,4 millioner sunne og deilige måltider, servert til kunder over hele kloden. Mowi dekker hele verdikjeden og produksjonskjeden, fra fôr til tallerken, og gjennom vår visjon om å lede den ”blå revolusjonen” er vi opptatt av å drive havbruk på en ansvarlig og effektiv måte. Mowi har hovedkontor i Bergen, Norge, og er notert på Oslo Børs.

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?

Mowi Sør søker etter en drivende dyktig leder postsmolt semilukket

Mowi Sør har i dag 26 aktive sjølokaliteter, 6 ferskvannsanlegg og bygger nå opp 2 lokaliteter for semilukket postsmolt i semilukkende merder.

Disse lokalitetene ligger i PO2 og PO3. Vi produserer over 6 millioner postsmolt årlig fra disse 2 lokalitetene

Vi søker nå etter en leder til å lede satsingen vår på semilukket produksjon.

Leder Postsmolt Semilukket vil ha overordnet ansvar for Mowi Sør sin produksjon i semilukkende merder, og arbeidssted vil være i regionen.

Viktigste ansvarsområder for leder:

 • overordnet ansvar for semilukket postsmolt produksjon i sør
 • planlegge og lede driften av anleggene
 • personal og HMS–ansvar
 • motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon
 • planlegging, oppfølging og rapportering av biologi og økonomi
 • sikre at rutiner og arbeidsoppgaver gjennomføres i hht prosedyrer og Mowi sine retningslinjer

Vi legger vekt på:

 • høyere utdanning innen akvakultur eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring fra drift av oppdrettsanlegg er en fordel
 • at du har hatt ledererfaring
 • at du er villig til å flytte til annen region eller BU i Mowi, som et ledd i karriere utvikling

Viktige egenskaper som leder semilukket postsmolt:

 • er tydelig på forventninger, mål og ansvarsforhold
 • har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende
 • viser retning, tenker helhet og ser det store bildet
 • bevist betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet
 • er en rollemodell, bygger kultur og er en pådriver for endringer

Søknadsfrist er snarest, og senest 10.07.22. Tiltredelse etter avtale. Stillingen rapporterer til Produksjonssjef Sjø.

Send din søknad her