Personell, Serviceteam

Søknadsfrist: 18.12.2022

Send søknad her

Søknadsfrist:

18. desember 2022

Arbeidssted:

Mosterhamn, Bømlo

Website:

https://www.seashore.no/

Kontaktinfo:

Driftsleiar Serviceteam PO3

Jørn Valø

tlf: 952 56 506

eller

Teknisk sjef – Sjø,

Ernst Olav Helgesen

tlf. 952 53 833.

Bremnes Seashore-konsernet er ein av Noregs leiande leverandørar av oppdrettslaks. Med lang erfaring, høg kunnskap om oppdrett og innovasjon i alle delar av prosessen, har vi utvikla kvalitetsprodukt som blir etterspurde over heile verda. Ved vårt topp moderne pakkeri og foredlingsanlegg på Bømlo produserer vi 500 000 laksemåltid kvar dag. Med over 600 tilsette er vi ein viktig arbeidsgjevar og ein aktiv støttespelar i lokalsamfunna der vi har aktiviteten vår. Verdiane våre er utvikling - truverd - arbeidsglede.

Vi skal starte med 7-7 ordning og treng fleire dyktige medarbeidarar. Vi søkjer deg som er engasjert, båtvant og trivs i ein hektisk kvardag på sjøen.

Arbeidsoppgåver

 • betjene og serve våre matfisklokalitetar
 • avlusningsoperasjonar
 • drift og vedlikehald av utstyr
 • fortøyingsarbeid
 • notskift
 • service og vedlikehald av anlegg
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering
 • diverse servicebåtoppdrag

Kvalifikasjonar

 • kunnskap og interesse for havbruksnæringaerfaring frå servicebåtnæringa eller liknande arbeid
 • fagbrev innan akvakultur, fiske og fangst, matros- eller mekanikarfaget
 • kjennskap til og forståing for maskinar og utstyr
 • kjennskap til og erfaring frå ROV-operasjonar
 • ROC-kurs
 • IMO 50-kurs
 • krankurs
 • helseattest for sjøfolk
 • gode datakunnskapar
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gode norsk kunnskapar, skriftleg og munnlegc
 • løysingsorientert, med gode HMS-haldningar og godt humør

Vi tilbyr

Me tilbyr ei spennande rolle i eit av dei mest innovative selskapa i bransjen. Du vil få konkurransedyktige vilkår og høve til å utvikla deg i ei framtidsretta bedrift.