Teknisk operatør / ingeniør - Marineholmen RASLab

Søknadsfrist: 18.09.2022

Kontakt

Søknadsfrist: 18. september

Mark Powell

Stillingstittel

CEO Marineholmen RASLab AS

Mobil

982 94 087

Nettverk

LinkedIn

Send melding

Unik mulighet til å jobbe i et fremoverlent innovasjonsmiljø for bærekraftig havbruk i landets største marine klynge i Bergen. En møteplass der høyere utdanning møter industri og oppstartsbedrifter for å løse morgendagens utfordringer for havbruksnæringen.

Marineholmen RASLab AS, er et ledende forsknings-, utviklings- og innovasjonsselskap for oppdragsforskning, testteknologi, biologi og vannkjemi innen resirkulerende akvakultursystemer.

Som teknisk operatør / ingeniør ved Marineholmen RASLab vil du bli med i vårt dyktige team og ha teknisk ansvar for 12 RAS-moduler, support og IT-infrastruktur og for å utvikle prosjektkompetanse på disse områdene ved et forsknings- og utviklings RAS-laboratorium midt i mest kompetente miljøet for havbruk i den marine klyngen på Marineholmen i Bergen. Arbeidet vil varieres med det siste innen forskning og utvikling i lukkede anlegg.

Vi søker en kandidat som kan inngå i ILABs etablerte driftsorganisasjon som teknisk operatør / ingeniør med fokus på RAS-engineering. Stillingen omfatter ansvar for å vedlikeholde og sikre drift av RAS-system, sensorer, systemstøtteinfrastruktur og IT-tilkobling til fiskeforskningslaboratoriene og vil være forsøksleder når dette er påkrevd i tildelte lokaler. Vakt- og helgearbeid kan være aktuelt.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • Vedlikehold av 12 småskala RAS-systemer - inkludert pumper, programmerbar logiske styringer (PLS), magnetventiler, UV- og LED-lys, elektriske installasjoner mm.

 • Drift og vedlikehold av IT, alarm og SCADA systemer i RASLab laboratorier, RAS anlegg.
 • Drift og vedlikehold av delt støtteinfrastruktur - inkludert vannforsyning, luftblåsere, kjølesystem (kjøler og distribusjonsnett), oksygengenerator i RASLab laboratorier.
 • Tilrettelegging for installasjon og vedlikehold/drift av klientens utstyr for testing i RAS-miljøer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring med elektriske installasjoner, gjerne elektrikerkompetanse.
 • Praktisk erfaring med PLSer, automatiserte operativsystemer og sensorsystemer.
 • Praktisk erfaring med SCADA og IT-baserte alarmsystemer
 • Praktisk orientert med teknisk forståelse for bl.a. fôring, lysutstyr, måleinstrumenter og sensorer, pumper og vannbehandling.
 • Nøyaktig, strukturert, selvstendig og god på kommunikasjon.
 • Effektiv og lagspiller med stort fokus på HMS.
 • Evne til å jobbe til tidsfrister, løsningsorientert og proaktiv og innovativ.
 • Evne til å tiltrekke seg prosjekter og prosjektfinansieringsmuligheter.
 • Erfaring fra RAS-anlegg og laksefisk.
 • Behersker engelsk muntlig og skriftlig med forståelse og evner for det skandinaviske språk.

Du er videre preget av:

 • At du er serviceorientert, effektiv, har gode samarbeidsevner og er pliktoppfyllende.
 • At du er nøyaktig, fleksibel, omgjengelig og har en positiv innstilling til ny kunnskap og kompetanse.
 • Interesse for å teste ny disruptiv og transformativ teknologi.
 • At du har et kontinuerlig driv til å utvikle og effektivisere innenfor ditt ansvarsområde og at du er villig til å strekke deg ekstra.
 • At du er opptatt av å utvikle deg og ta ledelsen i prosjekter innenfor dine fagområder og erfaring.

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø og uformelt arbeidsmiljø.
 • Varierte oppgaver hvor du inngår i hele verdikjeden til bedriften.
 • Gode forsikringsordninger, lønn etter avtale og AFP-ordning.
 • Attraktive velferdsgoder. Fleksible arbeidstider. Støtte til mobiltelefon / data.
 • Sentralt plassert i forhold til videre- og videreutdanning.
 • Startdato: Så snart som mulig.
 • 100 % fast stilling.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev hvor blant annet bakgrunn, motivasjon for stillingen og interesser kommer frem samt redegjørelse for hvordan du passer de ønskede kvalifikasjoner og erfaring.
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring.
 • Kopi av vitnemål og karakterutskrifter.
 • Referanser.

Annen informasjon:

Aktuelle kandidater til stillingen som søker vil bli kontaktet for et intervju.

Søknad merkes:

"" Teknisk operatør / ingeniør – Marineholmen RASLab""

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder ved Marineholmen RASLab AS, Mark Powell – tlf. 982 94 087 / Mark.Powell(at)ilab.no .

Søk her