Ved overlevering av oppdrettstorsken. Foto: Namdal Torsk

Tror på «re-start» av torskenæringen

Namdal Torsk har den siste måneden satt ut 130 000 torsk. - Vi har hatt meget god tilvekst og ligger langt over det fôringstabellen fra leverandør tilsier, forteller Kåre Jarle Devik, administrerende direktør i selskapet til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Namdal Torsk satte først ut rundt 85 000 torsk med en snittvekt på 230 til 280 gram 11 juli.

- Fisken kom da med brønnbåten «Triton», og resten av fisken kom uken seinere med brønnbåten «Ro Chief». Den siste leverte fisken hadde en snittvekt på 328 gram, så nå har vi satt ut til sammen 130 000 fisk med en snittvekt på cirka 280 gram, opplyser Devik.

Les også: Om Statt Torsk som satte ut torsk for drøye to måneder siden

Direktøren forteller at fisken så meget fin ut ved utsett og at de ikke har sett noen deformasjoner på fisken.

Triton leverte fisken. Foto: Namdal Torsk.

- Vi har heller ikke hatt noe tegn på sykdom siden utsett, og vår fiskehelse-ansvarlige Per Anton Sæter fra Marin Helse, sier at dette ser meget bra ut, og at fisken er av god kvalitet og spiser meget bra.

Han forteller så at fisken er noe ujevn i forhold til størrelse.

- Men dette tror vi har med at den ikke er vært sortert fra leverandør før levering. Vi kan ikke se noe taperfisk og fisken ser meget fin ut, konstaterer direktøren.

Lav dødelighet og god tilvekst

Dødeligheten har også vært lav og det som har vært kommer fra transporten og er lik «null», ifølge Devik.

- Vi har også hatt meget god tilvekst og ligger langt over det fôringstabellen fra leverandør tilsier. Fisken har nå en snittvekt på cirka 450-500 gram.

De fôrer for tiden måltidsforing med fôrkanon og han mener dette gjør at alle fiskene får mat under fôringen.

- Vi ser også at fisken spiser opp det den får. Noen dager spiser den mindre og noen dager mere, men vi ligger godt over foringstabellene. Fortsetter trenden som vi nå ser, er den første fisken klar for slakt i løpet av tidlighøst neste år, informerer han.

Torsken. Foto: Namdal Torsk.

Les også: Gründer har opprettet nytt selskap og satser på torskeoppdrett

Planlegger nytt utsett

Bedriften legger nå opp til en sortering av fisken før vinteren og skal da sette sortere i to merder, slik at de skiller den største og minste fisken fra hverandre.

Devik har hørt fra Nofima at også årets yngel ser bra ut, og har nå en dialog med dem om å sette ut også yngel til neste år.

- Er dette bildet av Norsk oppdrettstorsk og standardkvaliteten på yngelen, så tror jeg vi skal lykkes med å «re-starte» næringen, men noen skjær må man jo kanskje forvente, mener han.

Fisken er ifølge Devik, meget sosial og kommer opp til overflaten når den blir fôret.

- Så vi får vente og se når våren kommer, hvordan dette har gått. Men så langt ser det meget bra ut for vår del. Og vi planlegger nå å få satt ut mere fisk i sjøen, konkluderer han.

  • Namdal Torsk ble foretaksregistreret åttende mars i år og er 100 prosent eid av Namdal Settefisk.