«Langholmen» er Salmonors nyeste våpen i lusekrigen. Hydrolicer-plattformen og følgebåt bemannes av personell fra KB Dykk AS. Sistnevnte selskap skal også markedsføre og drifte løsningen for andre oppdrettere. Foto: Halsnøy Dokk AS
«Langholmen» er Salmonors nyeste våpen i lusekrigen. Hydrolicer-plattformen og følgebåt bemannes av personell fra KB Dykk AS. Sistnevnte selskap skal også markedsføre og drifte løsningen for andre oppdrettere. Foto: Halsnøy Dokk AS

KB Dykk og SalmoNor rendyrker kompetanse på mekanisk avlusing

I samarbeid med SalmoNor lanserer KB Dykk avlusningskonseptet HSHP, som de mener er et av de sikreste, mest skånsomme og effektive alternativene på markedet i dag.

Publisert

Hydrolicer-flåten «Langholmen» er oppdrettsselskapet SalmoNors nye våpen i bekjempelsen av lakselus ved selskapets sju lokaliteter på Namdalskysten. KB Dykk skal operere flåten med to spesialiserte serviceteam, og tilbyr nå kompetent og effektiv avlusing til et større marked, kommer det frem i en pressemelding.

- Det skjer svært mye på innovasjonsfronten om dagen, og det er bra. Men teknologien er ikke mye verdt uten kompetente ansatte. Derfor har vi rekruttert folk med god erfaring og dokumenterte resultater fra tilsvarende operasjoner, sier KB Dykk-sjef Krystad.

Tilbyr teknologi og erfaring til markedet

Ola Krystad er daglig leder i KB Dykk AS. Foto: KB Dykk. 
Ola Krystad er daglig leder i KB Dykk AS. Foto: KB Dykk. 

Med avlusingskonseptet HSHP (Highly Skilled High Performance) gjør KB Dykk både teknologi og kompetanse tilgjengelig for markedet. Selskapet har satt sammen faste operatørteam som skal utføre avlusingsoperasjonene, og selskapet stiller i tillegg med følgebåt og ROV.

– Kombinasjonen av nyeste generasjon Hydrolicer og faste operatørteam med spisskompetanse og erfaring, gjør HSHP til et av sikreste, mest skånsomme og effektive alternativene for avlusing på markedet. Vi gjør dermed avlusing så enkelt som mulig for oppdretterne, som kan bruke ressursene sine på fisken. KB Dykk forbereder operasjonen etter vår strenge HSHP-sjekkliste, tar oss av all nødvendig logistikk, og leverer full dokumentasjon etter endt operasjon, sier Krystad.

Salmonor investerer i bærekraft

Rørvik-baserte Salmonor produserer årlig rundt 10 000 tonn laks. Selskapet var blant pionerene i oppstarten av det norske lakseeventyret, og har helt siden oppstarten vært en pådriver for utviklingen av næringa.

– I SalmoNor har vi et sterkt fokus på miljøvennlig drift. Vi er alltid etter utviklingsmuligheter som hjelper oss til å nå våre målsettinger. Hydrolicer-teknologien er kjemikaliefri og skånsom, og kan vise til svært gode resultater. For oss er det en stor fordel at KB Dykk bidrar med båter, utstyr og personell. Selskapet har skaffet seg solid kompetanse innen avlusing, og vi føler oss trygge på at selskapets serviceteam innfrir våre krav til effektivitet og bærekraft sier Vibecke Bondø, daglig leder i det Rørvik-baserte oppdrettsselskapet.

Inntar avlusings-posisjonen

Avtalen mellom SalmoNor og KB Dykk posisjonerer de to selskapene i et marked hvor etterspørselen etter ikke-medikamentelle avlusingsmetoder er i kraftig vekst.

- «Langholmen» har en langt større kapasitet for avlusing enn hva vi har behov for ved egne lokaliteter. Derfor er det fornuftig å tilby ledig kapasitet via KB Dykks omfattende nettverk langs kysten, sier Bondø.

- For oss er dette en tillitserklæring. Samtidig betyr samarbeidet at vi fyller verktøykassa som vi tar med oss ut i markedet. Det er viktig for oss å ha tilgang til det nyeste og beste som finnes innen mekanisk avlusing. Alt i alt er dette en vinn-vinn-løsning. Salmonor får optimal utnyttelse av egen investering, mens vi styrker vår tjenesteportefølje, avslutter Krystad.

Fakta: «Langholmen» Hydrolicer:

  • Behandlingskapasitet på inntil 140 tonn i timen
  • Fire innsugingsslanger
  • 100 % oppsamling og destruering
  • Mulighet for tilbakeføring i samme ring
  • Designet for høy hygienisk standard, med blant annet ozon-anlegg og høytrykksvasker med steam
  • Integrerte tanker for diesel, ferskvann og ballast
  • Levert av Halsnøy Dokk