Nils anders røkke klimadirektør i sintef, tekmar 2015

– Næringen kan bidra til reduserte klimautslipp

- Klimakrisen er bra for den gjør at vi må omstille oss og utvikle ny teknologi for fremtiden. «Offshore fishfarming» kommer til å være viktig. Man må ha kontroll på laksen og noe av laksen må på land, sier klimadirektør Nils Anders Røkke fra Sintef.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under dag 2 av Tekmar-konferansen tar han frem to graders målet, hvor hele verden arbeider for at gjennomsnittstemperaturen ikke skal stige mer enn det innen 2015. Han forteller også at det per i dag er en stor sammenhengen mellom velstand og utslipp, og at denne må brytes.

- Klimakrisen er bra for den gjør at vi må omstille oss og utvikle ny teknologi. Vi må endre teknologier få nye energier, endre hvordan vi lever til det bedre. Paradoksen til dagens matproduksjon er at karbonvekten er lik på land og i sjø. 98 prosent av maten produseres på land og bare to prosent i sjø. Her er det store muligheter for næringen å vokse, sier han.

Klimadirektøren påpeker at rundt 30 prosent av klimagass-utslippene kommer fra matproduksjonen. Norsk Sjømatproduksjon og eksport står for rundt 16 prosent av disse.

- Bytter man ut rødt kjøtt med laks kan man redusere utslipp. Bytter man ut pelagiske arter med laks  kan man redusere utslipp, konstaterer Røkke.

Stort potensial og nye muligheter

Røkke har blant annet sett på klimamilepælerer/ "gamechangers" innen klima og forteller det er flere måter for sjømatnæringen å bidra på, for å redusere utslipp.

- Det ene er å utvikle fangstmetoder mer effektivt. Man må gjøre litt i alle ledd. Når det gjelder rømming er det et bærekraftsperspektiv som er viktig å få has på, sier han.

Han ser også for seg at komponenter på utstyr i næringen i større grad skal bli batteridrevet.

- For å nå 2050 målet må vi endre kosthold og produsere mat på en mer bærekraftig måte. «Offshore fishfarming» kommer til å være viktig, man må ha kontroll på laksen og noe må på land. Vi må også se på lavere tropiske arter.

Han mener mulighetene som ligger i makroalger som har vekstrater på 2-4 centimeter for dagen gir et enormt potensiale. 

- Det er også et stort potensiale for næringa for å komme med utslippsmål og bidra i klimakampen, konkluderer Røkke.