Med sitt RBB-skrog (Rigid Buoyancy Boat), som er selvlensende og utstyrt med polystyrenfylte pontonger, gir Polarcirkel høy sjøsikkerhet. Miljøfiendtlige isopor i rør brukes ikke lengre.
Med sitt RBB-skrog (Rigid Buoyancy Boat), som er selvlensende og utstyrt med polystyrenfylte pontonger, gir Polarcirkel høy sjøsikkerhet. Miljøfiendtlige isopor i rør brukes ikke lengre.

Lanserer verdens første klimanøytrale båtskrog

AKVA group lanserer verdens første båtskrog laget med klimanøytralt råstoff.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet melder i en pressemelding at de gjenbruker råvarer basert på matolje i produksjonen av både arbeidsbåter og merder. Det nye båtskroget er en del av Polarcirkelbåter, som blir produsert i Mo i Rana.

- Med denne innovative tilnærmingen, opprettholder Polarcirkelbåtene sin status som pålitelige og robuste arbeidsbåter, samtidig som de nå tilbyr et grønnere alternativ for både oppdrettsnæringen og andre næringer med behov for båter som tåler røff sjø, sier daglig leder i AKVA group Helgeland Plast Freddy Bakken Braseth.

Freddy Bakken Braseth under Aqua Nor i 2023.
Freddy Bakken Braseth under Aqua Nor i 2023.

Selskapet har oppnådd ISCC PLUS-sertifisering for bruk av biobaserte og resirkulerte råvarer som f.eks. skogsavfall og brukt matolje i produksjonen av arbeidsbåter og merder. Sertifiseringen sikrer kvalitet og sikkerhetsstandarder for produkter. Dette skiftet fra fossile råstoffer til plantebaserte materialer gjør båtskroget klimanøytralt uten å endre kvaliteten og sikkerheten.

- Sikkerhet på sjøen er vår prioritet, og dette oppnås med det nye råstoffet. Dette initiativet tilbyr en løsning som muliggjør miljøbevisste valg, sier han.

Polarcirkelbåtene brukes i ulike sektorer, fra redningstjenester til fritidsbruk.

Lavere klimaavtrykk 

Råstoffet som brukes er klimanøytralt, og består av 90 prosent bio-sirkulære materialer som bidrar til å redusere CO₂-utslippene betydelig. Livssyklusanalyser (LCA) har vist at dette råstoffet har et klimaavtrykk på bare 0.004 kg CO2E/kg, en markant forbedring sammenlignet med de 1.9 kg CO2E/kg som genereres ved bruk av fossilt materiale.

Råstoffet påpeker de er velegnet for bruk i produkter som krever kontakt med matvarer og i helseapplikasjoner, noe som understreker dets allsidighet og sikkerhet.

AKVA group inkluderer engasjerte lærlinger i produksjonen av sine Polarcirkelbåter, som de mener gir verdifull praktisk erfaring og fremmer læring.
AKVA group inkluderer engasjerte lærlinger i produksjonen av sine Polarcirkelbåter, som de mener gir verdifull praktisk erfaring og fremmer læring.

Bruken av dette råstoffet representerer en effektiv ressursutnyttelse og bidrar til en sirkulær økonomi, et viktig skritt mot mer bærekraftige produksjon, sier Braseth.

Nylig sjøsatte AKVA group verdens første oppdrettsmerd laget av resirkulert plast, et resultat av et samarbeid mellom Oceanize, Plasto og Nova Sea.

- AKVA group har virkelig gjort et klimaløft med å tilby klimanøytralt båtskrog og resirkulert merd. Vi ser frem til den dagen merden settes i drift, sier Braseth.