Erik Flingtorp og Jan Erik Øksenvåg.
Erik Flingtorp og Jan Erik Øksenvåg.

Kontali kjøper Nasdaq Salmon Index

Nasdaq Salmon Index er solgt fra Nasdaq til Kontali.

Publisert

- Vi er glade for at Kontali tar over og viderefører en 30-årig ubrutt produksjon av lakseindeksen. Kontali har kunnskap, erfaring, tillit og utviklingskapasitet til å styrke lakseindeksens posisjon under egen merkevare, sier Erik Flingtorp, som produktansvarlig for Nasdaqs sjømatvirksomhet.

Siden 2008 har Nasdaq Salmon Index vært drevet av Nasdaq. Indeksen er en veletablert målestokk brukt i hele verdikjeden for laks. Den fungerer som en prisreferanse for fysiske kontrakter, og som et verktøy for analytikere, akademia, investorer og banker. Nasdaq Salmon Index representerer 95% av indeksen som brukes for derivatkontrakter handlet på børsen Fish Pool.

Kontalis Jan Erik Øksenvåg har vært revisor for Nasdaq Salmon Index i mange år.

- Vi har hatt en langvarig og sterk relasjon til indeksen. Nå tar vi på oss en ny rolle for å sikre en trygg videreutvikling av det som er et bransjekritisk instrument. I starten vil ikke brukerne merke overgangen fra Nasdaq til Kontali, men det planlegges forbedringer og lansering av nye tjenester og funksjoner knyttet til indeksen, sier Øksenvåg.

Interessenter og bidragsytere har gitt positiv tilbakemelding på at Kontali tar over ansvaret for indeksen.

- De virker samstemt om at Kontali er det beste "hjemmet" for indeksen. Vi setter pris på tilliten og vil gjøre vårt ytterste for å oppfylle forventningene, sier Øksenvåg.