Styrets forslag til utbytte eR utelukkende knyttet til den nasjonale og globale usikkerheten skapt av COVID-19 pandemien, melder de. Foto: NRS.

NRS halverer utbyttet

NRS har vedtatt å kutte utbyttet til det halve. Så langt er ikke produksjonen deres påvirket av koronapandemien i særlig grad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Styret i Norway Royal Salmon ASA har i møte den 2. april 2020 behandlet og godkjent endelig årsregnskap for 2019. Endelig regnskap er i tråd med foreløpig regnskap offentliggjort 11. februar 2020.

Styret i Norway Royal Salmon ASA har i dag besluttet å foreslå et utbytte på NOK 5,00 pr aksje for 2019 for generalforsamlingen den 4. juni 2020. Dette er en reduksjon fra tidligere annonserte utbytteforslag på NOK 10,00 pr aksje.

- I løpet av siste måned har COVID-19 pandemien spredd seg over hele verden og vesentlig påvirket logistikk og markedet for laks, men så langt er ikke NRS sin produksjon påvirket i vesentlig grad, skriver de i en børsmelding. 

De påpeker at situasjonen imidlertid skaper vesentlig uforutsigbarhet og usikkerhet både til konsekvenser og varighet.

- Styret og ledelsen i NRS har foretatt en grundig vurdering og kommet til at det er mest ansvarlig overfor aksjonærene, ansatte og foreslå et redusert utbytte på kommende ordinære generalforsamling, heter det.

Videre skriver de at styret i NRS er opptatt av å ta de grep som er nødvendige for å sikre selskapet fremover både operasjonelt, strategisk og finansielt.

- NRS har nå høyeste prioritet til arbeidet med å gjennomføre nødvendige tiltak i en situasjon med stor usikkerhet.  Det er viktig for NRS sin utvikling og fremtidige lønnsomhet at påbegynte investeringsprosjekter som nytt settefiskanlegg og Arctic Offshore Farming blir gjennomført, skriver de.

Selskapet mener selv de har en sterk balanse og lav gjeldsandel. Ved utgangen av 2019 hadde NRS en netto rentebærende gjeld på MNOK 33 og en egenkapitalandel på 72 %. På samme tidspunkt hadde NRS ubenyttede trekkrettigheter på MNOK 2 000 og bankinnskudd på MNOK 152.

- Styrets forslag til utbytte er derfor utelukkende knyttet til den nasjonale og globale usikkerheten skapt av COVID-19 pandemien og innebærer ingen endring av selskapets utbyttepolitikk, skriver de.