Kurt Oddekalv. Foto: Skjermdump fra Youtube.

- Har politianmeldt seks oppdrettsanlegg

Norges Miljøvernforbund (NMF) skriver de har anmeldt seks oppdrettsanlegg for grov forurensing, i løpet av fjorten dager. Men oppdretterne forteller de har sitt på det reine, og flere har ikke mottatt noen anmeldelse fra organisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For tre uker siden skreiv Kyst.no en sak om at NMF og «miljødronningen» la ut på en fjorten dagers tur nordoverfra Bergen til Troms. Der skulle de dokumentere dårlige forhold under oppdrettsanleggene.

Etter disse ukene er Wilsgård Fiskeoppdrett den siste i rekken av anmeldelser, ifølge NRK. NMF skriver også at de har anmeldt Salmar Nord, Nordlaks, Cermaq, Edelfarm og Marine Harvest. Det er også lagt ut filmer  fra " besøkene"på deres nettsider.

Etter grove uttalelser og påstander fra NMF i ettertid, kontaktet kyst.no oppdretterne for å høre hva de tenkte om "besøket" og anmeldelsene.

Forventet besøk

Daglig leder Sven-Inge Skogvoll. Foto: Designia.

Etter besøk hos Edelfarm konkluderer NMF: «Edelfarm har fått WWF sin ASC-sertifisering på oppdrettsanlegget Daumannsvika. Dette anlegget er enormt nedslammet under merdene, og etter Miljøvernforbundets oppfatning er dette å regne som miljøkriminalitet.»

Sven Inge Skogvoll daglig leder i Edelfarm, forteller til kyst.no at besøket var som forventet.

- Vi bruker ikke særlig mye tid på slike besøk. Røkterne holdt et øye med han, man vet jo ikke helt hva de kan finne på. Vi har ikke mottatt noen anmeldelse og ser heller ingen grunn til at vi skal få det, konstaterer Skogvoll.

Bunnforholdene som ble filmet forteller han også var som forventet.

- En profundalsone bestående hard leire med noe finstoff på toppen. Finstoffet er hovedsakelig sandavleiringer som kommer fra vårflommene til Saltdalselva, som ligger cirka en mil lengre inn i fjorden.

- Disse bildene til NMF gir jo ikke akkurat noe svar på Redox potensialet eller en Shannon-Wiener indeksen for lokaliteten, de måler jo ikke engang noe så enkelt som oksygen eller ph.

Produksjonsresultatene på denne lokaliteten tilsier også at den er svært god, ifølge den daglige lederen.

- Forrige generasjon hadde en dødelighet på under to prosent og en biologisk fôrfaktor på 1,016,  på seks kilos fisk. Dette oppnår man ikke når fisken svømmer rundt i et dårlig miljø, opplyser han.

- Frykter smitte

- Ellers syns jeg det er sterkt beklagelig at de får ferdes fritt mellom soner og lokaliteter fra sør til nord uten noen som helst kontroll eller ettersyn, man frykter jo at de kan dra med seg all verdens smitte fra andre soner og anlegg, legger han til.

Han påpeker også at man generelt sett finner lite liv på 100 meters dyp, utenom skjell og mark som stort sett ligger nedgravd i sedimentet.

- MOM-B og MOM-C prøvene fra lokaliteten viser at vi, på maks belastning, har en relativt normal sammensetning av invertebrater i sedimentet under og ved anlegget. De «store dungene med dritt», som han forteller om på filmen, hadde vel strengt tatt hatt en litt annerledes substans. Organisk forurensing på havbunn har en noe fastere substans enn dette grunnet rike kulturer av anaerobe bakterier. Roter man i det vil små eller større mengder med H2S frigjøres og vises som bobler som stiger mot overflaten, konkluderer Skogvoll.

En av Salmars lokaliteter i Rauma. Foto: Salmar.

-  Det vil alltid være fotavtrykk 

Etter Salmar Nord -besøket skriver NMF: «Ved hjelp av undervannskamera /ROV med robotarm har vi dokumentert meget alvorlig forurensing av sjøbunnen under Salmar Nord AS sitt oppdrettsanlegg. - Dette ødelegger for lokalbefolkningen og for den ville fiskebestanden i fjorden. Den ene fiskeriministeren etter den andre løper oppdretternes ærend, jeg synes det er skammelig og det gjør meg forbanna, sier Kurt Oddekalv».

-   SalMar er opptatt av å drive matproduksjon på en god og bærekraftig måte. For lokaliteten Storvika i Dyrøy har vi en akseptabel standard under anlegget, etter de krav som myndighetene setter til anleggene. På en skala fra 1 til 4, der 1 er best, har Storvika fått kategori 2, som er innenfor de krav som myndighetene stiller for oppdrettsanlegg, forteller Ørjan Jensen daglig leder i Salmar Nord i en kommentar til kyst.no.

-  Det vil alltid være fotavtrykk av matproduksjon, og fotavtrykket på denne lokaliteten er innenfor de krav som myndighetene stiller. Etter at produksjonen av en generasjon laks er slaktet ut/avsluttet, blir lokaliteten brakklagt i minst to månender for å ivareta miljøet på en god måte. Det vil også bli gjort for lokaliteten Storvika, på samme måte som for andre lokaliteter. Vi har registrert at Oddekalv har varslet anmeldelse, og vi avventer dette, legger Jensen til.

Lise Bergan, Kommunikasjonsdirektør i Cermaq. Foto: Pål Mugaas Jensen

- Ikke mottatt anmeldelse

Om Cermaq-besøket skriver NMF: «Cermaq sitt anlegg Svartfjell, på 3600 Tonn har tykke lag av slam under oppdrettsanlegget ned på 200 meters dyp. - Dette er noe av det værste jeg har sett, sier Kurt Oddekalv».

- Vi registrerte at NMF var i området, noe de har fullt lov til så lenge de holder reglene om avstand. Etter det jeg vet har vi ikke mottatt noen anmeldelse, men tar det med stor ro om vi skulle få en, sier Lise Bergan fra Cermaq til kyst.no.

- Svært gode MOM-undersøkelser

Om Marine Harvest- anlegget skriver NMF: «Vi har ved hjelp av ROV og undervannskamera funnet ekstrem forurensing på Marine Harvest sitt anlegg Oksebåsen V rett utenfor øyen Giske ved Ålesund. Kurt Oddekalv, krever opprydding og stenging av det gigantiske anlegget på 4680 Tonn biomasse.»

Geir Holen. Foto: Marine Harvest.

- Vi har mottatt anmeldelsen. På alle våre anlegg forholder vi oss til MOM-undersøkelser og disse ble gjennomført av en tredjepart både i 2014 og 2015 med svært gode resultater, i tråd med Fiskeridirektoratets konklusjon på at over 90 prosent av lokalitetene tilstandsklasse «god» eller «meget god». Anlegget det er snakk om er også ASC-sertifisert og miljøundersøkelser er en viktig del av sertifiseringen. Nye undersøkelser er også planlagt på nyåret, forteller Geir Holen, kommunikasjons-sjef i Marine Harvest til kyst.no.

Kyst.no har ikke lyktes i å få kommentarer fra Nordlaks og Wilsgård Fiskeoppdrett.