Kvalitetsavdelingen på Salten Salmon teller nå tre dedikerte personer. Fra venstre: kvalitetsassistent Bich Thuy Nguyen, kvalitetsleder Katrine Enger-Johnsen og kvalitetskoordinator Ingrid Hvassing.

Ingrid Hvassing er ansatt som kvalitetskoordinator på Salten Salmon

Ingrid Hvassing er ansatt som kvalitetskoordinator hos Salten Salmon AS. Filetfabrikken i Bodø har styrket flere nøkkelroller i bedriften, deriblant kvalitetsavdelingen. - Vi er nå mer rigget for videre vekst

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Ingrid Hvassing (27) er ansatt som kvalitetskoordinator på filetfabrikken Salten Salmon AS i Bodø. Hvassing har studert havbruksdrift og ledelse på Nord Universitet, og opplevde tidlig i studiene at hun hadde valgt riktig karrierevei. 

- Kombinasjonen av teknologi, biologi og innovasjon gjorde næringen svært spennende for meg, og vi ble møtt av engasjerte forelesere som var flinke til å motivere oss. Første uke fikk vi være med ut på havet for å se på et oppdrettsanlegg, og da skjønte jeg at jeg hadde valgt riktig studie, forteller Hvassing.

Som kvalitetskoordinator får Hvassing ansvaret for å følge opp rutinene på filetfabrikken, spesielt innenfor de ulike sertifiseringskravene som matprodusenten har.

Ingrid Hvassing på filetfabrikken

- Jeg merker at kvalitet er et viktig fokusområde for alle som jobber her. Min aller første oppgave akkurat nå er å sette meg godt inn i de ulike klassifiseringene, slik at jeg hele tiden kan være i forkant med det jeg jobber med, forteller Hvassing.

Hvassing understreker selv at å satse på jobb i Bodø og Nord-Norge var å foretrekke. – Det er mye som skjer her, og mulighetene i området gjør nok byen mer attraktiv, påpeker Hvassing.

Rigget for fremtiden

Bich Thuy Nguyen har studert biologi på Nord Univsersitet og har tidligere studert biomedisinsk vitenskap og ernæringsmedisin i Australia.

I tillegg til ansettelsen av Ingrid Hvassing, ble også Bich Thuy Nguyen ansatt som kvalitetsassistent tidligere i år. Kvalitetsavdelingen på Salten Salmon teller nå tre dedikerte personer, med Katrine Enger-Johnsen som kvalitetsleder. 

- Vi har to dyktige kvalitetspersoner som jeg har fått gleden av å jobbe sammen med fremover. Begge er engasjerte, og gjør at vi hele tiden kan jobbe med å bli bedre på det vi gjør, sier Enger-Johnsen.

I likhet med Hvassing har også Nguyen studert på Nord Universitet, da innenfor fagfeltet biologi. Hun har også erfaring som produksjonsmedarbeider på filetfabrikken, og har tidligere studert biomedisinsk vitenskap og ernæringsmedisin i Australia.

- Jeg ble anbefalt å søke jobb på filetfabrikken når jeg studerte. Etter at jeg var ferdig utdannet ble jeg tilbudt fast jobb som kvalitetsassistent, sier Nguyen. 

Katrine Enger-Johnsen mener mattrygghet og kvalitet har hatt en voksende betydning for næringen.

Filetfabrikken huser i dag over 120 ansatte, som videreforedler laks for kunder langs hele kysten i Nord-Norge. Katrine Enger-Johnsen er ikke i tvil om hva som er viktig for at bedriften skal kunne fortsette veksten. 

- Det er avgjørende å kunne se ting fra forbrukerens og kunden sitt perspektiv. Mattrygghet og kvalitet som eget fagfelt har hatt en voksende betydning ikke bare for selskapet, men for hele næringen. Vi er nå mer rigget for fremtiden, avslutter Enger-Johnsen. 

Salten Salmon AS eies i dag av Polar Quality (51%), Coop Nordland (34%) og lokale lakseoppdrettere i Bodø-området. Selskapet er en del av Salten Aqua-gruppen, med Salten Aqua AS som majoritetseier gjennom Polar Quality AS.