Gustav Erik Blaalid, grunnlegger og eier av medieselskapet Oceanspace Media, ser frem til den nye podcasten kommer ut til helgen.

Lanserer «Kystpodden» lørdag

Kystpodden er en nysatsatsing fra Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no. I de første episodene skal vi møte en mann som har vært sentral i norsk oppdrettsnæring siden begynnelsen av 1970- tallet.

Publisert Sist oppdatert

«Kystpodden» er en podkast som tar for seg ulike tema innenfor kystnæringer. I første runde skal det handle om oppdrettsnæringen, og vi skal møte sentrale personer som har bidratt til å bygge en industri til å bli Norges nest viktigste eksportindustri – og det har skjedd på mindre enn 50 år.

– Ideen med denne podkasten er å rette fokus på de som har bidratt til å bygge opp laksenæringen til en såpass stor og viktig industri som den har blitt, sier idémaker og podkast-vert Gustav Erik Blaalid. I tillegg dreier det seg om å dokumentere gjennom opptak der disse personene forteller sin historie.

Kystpodden

  • Podcast om havbruksnæringen
  • Første sendning blir tilgjengelig lørdag 4. mai klokken 10
  • Gjester i podcasten vil være sentrale personer fra næringen

Første episode lørdag

Blaalid begynte som journalist i Norsk Fiskeoppdrett i januar 1990, og har siden hatt ulike roller i Norsk Fiskeoppdrett og senere som grunnlegger og eier av medieselskapet Oceanspace Media som i dag teller 10 medietitler i Norge, Danmark, Chile og Storbritannia.

– Siden jeg begynte som journalist har det skjedd fantastisk mye i norsk og internasjonal laksenæring. Ved inngangen til 1990-tallet var det en dyp krise som førte til en alvorlig konkursbølge i næringen. Det samme gjentok seg i 2000/2001. I mellomtiden dreide det seg stort sett om konflikter rundt markedsadgang til EU og USA der stikkord var fôrkvoter og straffetoll, erindrer Blaalid.

– De siste 20 årene har det imidlertid vært relativt stabile forhold med solid vekst, fastslår han.

– Hvem skal vi møte i «Kystpodden»?

– Ja, da må man gå inn på «Kystpodden» og sjekke ut. Vi legger den ut på våre hjemmesider, samt strømmer på Spotify og Vimeo. Første sending blir tilgjengelig lørdag 4. mai, klokken 10. Vel møtt til sending, sier Gustav Erik Blaalid.