Administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. Foto: Kystrederiene.

- Det kunne vært verre

Kystrederiene er glad for at målet om godsoverføring fra vei til sjø fortsatt står ved lag i Nasjonal Transportplan, selv om det mangler konkrete tiltak utover fortsatt bruk av overskuddsordningen.

Publisert Sist oppdatert

- Det er gledelig at tendensen mot reduserte bevilgninger til kystformål er snudd, med en reell vekst i Kystverkets rammer, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge i en pressemelding. 

Likevel står “kystformål” med beskjedne 3,15 prosent av de årlige rammer, og drukner i forhold til de store bevilninger til vei og jernbane. 

De bebudete strategiplaner for nærskipsfart og havneplan har kokt bort i kålen, uten at næringen har vært konsultert. En Menon-rapport fra mars i år viser at det ikke er oppnådd noen godsoverføring i det hele tatt i perioden 2016-2020. 
Mangler konkrete tiltak

Borge tror at de manglende tiltak for godsoverføring og kystfartens konkurranseevne i forhod til veitransport, skyldes nedarvede politiske rammer der transportformene aldri har vært behandlet som komplementære deler av en nasjonal infrastruktur. 

- En samordning vil kunne gi bedre utnyttelse av transportformenes fortrinn, men dette krever politiske grep i Samferdselsdepartementet, mener han.