Linn-Therese Skår Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene sier de stadig øker antall medlemmer i organisasjonen og har hatt en voldsom medlemsvekst. Foto: Therese Soltveit.

20 prosent flere fartøy siste halvannet år

Kystrederiene har opplevd en vekst på 20 % flere fartøy siste halvannet år. Mesteparten av de nye medlemmene kommer fra kysten mellom Rogaland og Troms.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kystrederiene som er norges ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon innen segmentene Aqua-shipping og shortsea-shipping, har den siste tiden opplevd en voldsom medlemsvekst.

- Vi synes selvsagt dette er veldig kjekt. Vi regner med at veksten kommer som en følge av det store engasjementet og intensive jobben vi gjør for gode rammevilkår i nærskipsfarten, sier Linn-Therese Skår Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene.

Veksten kommer innen alle de seks segmentene Kystrederiene organiserer, bulk, stykkgods, havbruk, tankfartøy, spesialfartøy og brønnbåter.

- Det er høy aktivitet blant medlemmene våre, og det er spennende å se at alle segmenter står på for utvikling av sjøtransporten. Blant annet kjører vi nå «prosjekt flåtefornyelse», som har fokus på ombygging av eksisterende fartøy, samt nybygg for en enda mer effektiv, miljøvennlig flåte. Her nærmer vi oss 30 prosjekter som forhåpentligvis kan realiseres de kommende år, sier hun.

Ny ekspert på laget

- Helt siden starten i 1935 har organisasjonen vært i konstant utvikling inne sjøfartsfaglig kompetanse, og fra nyttår komplimenterer vi organisasjonen på ny ved ansettelse av en advokat, forteller Hosteland.

Denne personen, påpekes det, vil være svært sentral både for organisasjonen og for rederiene.

- Det kommer stadig strengere krav til arbeidsgivere, og da er det trygt å ha en ekspert som kan gi gode råd og veilede i så måte. Vi har sett et behov for denne kompetansen i organisasjonen og gleder oss til å få en ny mann om bord, sier Hosteland, som ikke vil avsløre hvem den nye advokaten er.

Advokaten tiltrer i Kystrederiene på nyåret.

Når det nye året kommer håper Kystrederiene at den gode trenden med medlemsvekst fortsetter.

- Jo flere vi er, jo større trykk får vi i jobben som gjøres opp mot myndighetene, og for vilkårene som må på plass for en flåtefornyelse, avslutter Skår Hosteland.