Det nye styret i Kystrederiene. Steinar Uggedal var ikke tilstede på bildet. Foto: Kystrederiene.
Det nye styret i Kystrederiene. Steinar Uggedal var ikke tilstede på bildet. Foto: Kystrederiene.

Fortsatt kontinuitet i Kystrederienes styre

Kystrederiene gjennomførte 7. juni generalforsamling og valg av styremedlemmer.

Publisert

Etter valget er det klart at styret får ett nytt styremedlem; Kåre Gunnar Molvær fra Cruise Services. Videre ble alle eksisterende styremedlemmer som var på valg gjenvalgt. Dette er både styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, og administrerende direktør Tor Arne Borge, svært fornøyde med, kommer det frem i en pressemelding. 

- Styremedlemmene i Kystrederiene har alle svært god kompetanse og erfaring innenfor sine segment, og gjenvalget sikrer med dette kontinuitet, uttaler styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad.

- Kåre Molvær, som på årets generalforsamling ble valgt inn som nytt styremedlem, vil med sin maritime kompetanse styrke styret ytterligere, uttaler han.

Fornyet tillit som styreleder

Oskar Grimstad fikk videre fornyet tillit, og går dermed inn i sin fjerde periode som styreleder i Kystrederiene. Grimstad har bakgrunn fra næringslivet, har tidligere sittet to perioder på Stortinget og er bosatt på Hareid i Møre og Romsdal.

Kåre Gunnar Molvær, tidligere vararepresentant, ble valgt inn som styremedlem for sektoren Passasjerfartøy. Kåre er daglig leder i Cruise Service, som holder til i Ålesund. Rederiet drifter bl.a. fartøy for charter og turistmarkedet, med kontor i Ålesund og base for fartøyene i Langevåg på Sula.

Mary-Ann Mostraum ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Bulkfartøy. Mary-Ann er reder i Roslagen Shipping AS, som hovedsakelig opererer fartøy innen transport av bulk og asfalt. Rederiet holder til på Hjelmås utenfor Knarvik. Tanja Elisabeth Hoel ble av årsmøtet i Brønnbåteiernes Forening (BREF) gjenvalgt som styreleder for organisasjonen. Hun fortsetter dermed som styremedlem for sektoren Brønnbåt i Kystrederiene sitt styre.

Steinar Uggedal ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Tankfartøy. Steinar Uggedal er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg.

Nils Tore Øpstad Melingen fortsetter som styremedlem for sektoren Stykkgods- og containerfartøy. Nils Tore er daglig leder og medeier i rederiene Biofeeder og Tinto AS, samt medeier i Lighthouse Ship Management som drifter 13 skip. Rederiene har base på Austevoll.

Øvrige styremedlemmer

Vidar Eidsvaag fra Eidsvaag AS var ikke på valg, og fortsetter som styremedlem for sektoren Service- og multifunksjonsfartøy. Rederiet ble startet i 1995 da all fôrtransport skulle over fra vei til sjø, og opererer i dag en moderne flåte med 7 selveide og innleide fartøy. Eidsvaag AS er hjemmehørende på øykommunen Frøya på Trøndelagskysten.

Jan A. Paulsen fra Seaworks var ikke på valg, og fortsetter som styremedlem og representant for sektoren Spesialfartøy. Rederiet har spesialisert seg i sjøbårne tjenester innen bulktransport og sjøkabeltjenester, og opererer i dag en flåte på 12 fartøy. Seaworks har hovedsete i Harstad.

Kystrederienes styresammensetning er som følger:

 • Styreleder: Oskar Grimstad
 • Styremedlem Stykkgods og Container: Nils Tore Melingen, Bio Feeder AS
 • Vara: Trygve Holm, Gull Shipping
 • Styremedlem Bulk: Mary-Ann Mostraum, Roslagen Shipping
 • Vara: Hans Eivind Einarsen, Sveholmen Shipping AS
 • Styremedlem Tank: Steinar Uggedal, Øytank Shipping
 • Vara: Steinar Grøntvedt, Grøntvedt Shipping AS
 • Styremedlem Brønnbåt: Tanja Hoel
 • Styremedlem Passasjer: Kåre Molvær, Cruise Service AS
 • Vara: Britt Eli Olsen, Charter i Nord AS
 • Styremedlem Multifunksjon/Service: Vidar Eidsvaag, Eidsvaag
 • Vara: Kim Rune Bøe, Norsk Fisketransport AS
 • Styremedlem Spesialfartøy: Jan Paulsen, Seaworks
 • Vara: Jetmund Runde, Asper Norway AS