Olav Andreas Ervik, konsernsjef i Salmar. Foto: Salmar.

Salmar har kjøpt 2132 tonn MTB på lakseauksjon

Salmar har gjort dette for å sikre råstoff til ny laksefabrikk i Troms.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SalMar har i auksjonen på nye laksekonsesjoner fått tilslag på kjøp av 2132 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), til en samlet pris på ca. 360 millioner kroner.

SalMar har lagt vekt på ønsket om å realisere sin ambisiøse satsning i Troms og Finnmark, og har derfor under auksjonen prioritert produksjonsområde 10 - 13 som dekker området fra Andøya og nordover, melder selskapet i en pressemelding. 

- Ca. 80 prosent av det nye konsesjonsvolumet tilordnes selskapets allerede betydelige virksomhet i dette område. Dette er en konsekvens av SalMars store tro på Troms og Finnmark som en stadig viktigere sjømatregion også i global sammenheng, melder konsernsjef Olav Andreas Ervik. 

- Komme til gode i nord

SalMar ønsker å satse på den nordlige landsdelen som en industriell motor i selskapets utvikling, med mål om at verdiskapingen i oppdrettsnæringen i betydelige grad skal komme den nordligste landsdelen til gode, legger han til. 

Han sier at en viktig årsak til denne geografiske vektleggingen under auksjonen, har vært deres ønske om å sikre råstoff til selskapets planlagte lakseslakteri og foredlingsanlegg i Midt-Troms.

- Det vil i nær fremtid bli bestemt hvor det nye prosesseringsanlegget skal etableres, med en investering på henimot 700 millioner kroner i samme region. Anlegget vil bidra til å underbygge SalMars posisjon som et ledende foredlingsselskap, med de de positive ringvirkningene det vil gi for sysselsetting, lokalt næringsliv, miljø og verdiskaping for øvrig. En industriell satsing i dette omfang, krever en god og stabil tilgang på råstoff til det nye anlegget. Det ekstra konsesjonsvolum som SalMar nå har kjøpt vil være et viktig bidrag til å sikre denne råstofftilgangen, opplyser han.

I tillegg har SalMar under auksjonen ervervet ca. 430 tonn MTB i produksjonsområde 7 Nord-Trøndelag og Bindal som også er et viktig produksjons- og vekstområde for SalMar.