Tror på tre kroner videre ned

Lakseprisen falt 28 % i de to første månedene av 2017 til tross for lavere vekst i forhold til fjoråret. Hovedgrunnene til fallet virker ifølge Nordea å være tredelt. Deres egen forklaringer får dem også til å senke forventningene med tallet tre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Spotprisen på laks falt med 21,86 kr (27,9 %) i fra 78,47 kr/kg i uke 52 i fjor, til foreløpig bunn ble nådd i uke 10 med 56,61 kr/kg.

Ifølge Nordeas morgenrapport skal det være tre hovedgrunner til dette.

Den første er at kjøperne skal være mer forsiktige etter massive tap i 2016 for selskapene som prosesserer fisken. Dernest er det en lavere etterspørsel hos forbrukerne som følge av lite kampanjer og høye priser. Siste grunnen de ramser opp er at det ifølge dem er mye som tyder på høyere vekst på tilbudssiden.

- Basert på de negative markedsreaksjonene kutter vi estimatene til lakseprisen med NOK 3 per kilo for 2017-19 til henholdsvis NOK 57, NOK 51 og NOK 50.

Det medfører igjen at de kutter i kursmålene for samtlige selskaper de følger, og at de beholder sin generelle salgsanbefaling på brorparten av selskapene de følger innenfor laksesektoren.

Uenig med markedet

- Våre estimater ligger nå godt under konsensus i markedet, og vi mener det er risiko for negative estimatendringer i markedet. Austevoll Seafood er vårt toppvalg i lakseuniverset. Vi oppgraderer selskapet til «Kjøp» fra «Hold» selv om analytikeren vår kutter kursmålet til NOK 75 fra NOK 80. Vi mener overordnet at en lavere pris blir motvirket av lavere produksjonskostnader, og at selskapet vil høste et vesentlig høyere volum i år.

Ellers nedjusterer de Bakkafrost til «Hold» fra «Kjøp» og Grieg Seafood til «Selg» fra «Kjøp», og kutter deres kursmål til henholdsvis NOK 280 (350) og NOK 65 (80).

Bakka får lide av ILA-slakt

Nedjusteringen av Bakkafrost kommer som følge av lavere priser og en generelt høyere biologisk risiko etter at selskapet var nødt til å høste 1 million fisk for tidlig, noe som hever kostnadene for 2017 og senker volumet.

Lus sliter på Grieg

Nordea påpeker videre at i Grieg Seafood sitt tilfelle har aksjen steget 80% over det siste året, drevet av en stigende laksepris.

- Etter utbruddet av lakselus for noen måneder siden, har ledelsen kuttet volumguidingen og dermed utsettes veksten i selskapet noe og har en innvirkning på investeringshistorien.

Økte volumer kan gi prisfall

De kutter også kursmålet på Marine Harvest til NOK 115 (140), Lerøy Seafood til NOK 380 (440), Norway Royal Salmon til NOK 140 (175) og SalMar til NOK 180 (215) grunnet estimatnedjusteringene.  For Marine Harvest sin del er et av hovedtemaene ubalansen mellom selskapets guiding og estimater for den generelle markedsveksten.

- Mens selskapet forventer en vekst i høstingen av fisk på 1% i Norge, guider selskapet en 6% økning i volum, samtidig forventer flere av konkurrentene også selv en vekst i volum. Hvis selskapet klarer å møte sine egne estimater vil det være positivt med tanke på volum og kostnader, men negativt i forhold til spotprisen på laks, skriver Nordea.