Årets Ship of The Year er «Ro Vision». Foto: Larsnes Mek

Derfor er «Ro Vision» Ship of the year 2020

Dette er juryens begrunnelse på hvorfor Rosteins «Ro Vision» er vinner av Ship of The Year 2020. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I det som må betegnes som et av de mest spesielle årene i fredstid, konstaterer vi at det skjer mye nyskapende i norsk skipsbygging. Norge hevder seg som en stormakt i shipping, skipsbygging og ikke minst i skipsdesign.

Norske rederier og kompetansemiljøer har gjennom de siste årene vist stor interesse for grønn teknologi, der nullutslipp er målet. For den havgående flåten med sine store avstander er tilgjengelig teknologi den største utfordringen for lav-utslipp drift, mens deler av den kystnære flåten er inne i en teknologisk brytningstid med mange spennende tiltak.

Skipsrevyens Ship of the Year 2020 går til et fartøy som representerer en fartøytype der Norge er i suveren ledelse både på teknologi og design. Rederiet som har kontrahert skipet har til hensikt å fornye sin flåte etter modell av dette skipet, og derved drive utviklingen av denne skipstypen videre i retning av lavere utslipp og økt sikkerhet. Grunnleggeren av rederiet er faktisk en av pionerene i denne næringen.

Årets Ship of the Year har en hybrid fremdriftsløsning, og er utstyrt med den nyeste teknologien for denne typen skip. Skipet er det første i verden av denne typen skip som har en hybrid fremdriftsløsning. Dette har selvsagt lagt grunnlaget for at det årlige forbruket av fossilt brensel reduseres betydelig. Utslipp av NOx reduseres også til et minimum.

Standarden og erfaringen fra driften av årets skip vil bli standard på alle nybygg. Etter som rederiet høster erfaringer fra årets skip, kan det senere bli aktuelt å bygge om noen av de eksisterende skipene.

Mine damer og herrer årets skip er;  «Ro Vision» 

og Skipsrevyens Ship of the Year 2020 går til

Rostein AS (rederiet)

Larsnes Mek. Verksted AS (verftet)

Skipskompetanse AS (design)

GRATULERER !