Professorer på merdkanten. Her på besøk på visningsanlegg for havbruk ved Storskogøya. Foto: Lasse Kristiansen, NTNU Brohode Frøya.
Professorer på merdkanten. Her på besøk på visningsanlegg for havbruk ved Storskogøya. Foto: Lasse Kristiansen, NTNU Brohode Frøya.

- Vi har mange hoder som kan være gull for næringen

– En god forståelse av de ulike prosessene og utfordringene i næringen er helt nødvendig for å kunne bygge opp vellykkede samarbeidsrelasjoner med aktører fra industrien og forvaltningen, sier Lasse Kristiansen, prosjektleder Brohode Frøya, NTNU Havromsvitenskap og –teknologi. Han håper å øke forståelsen for og samspillet mellom akademia og havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under SMN1 sitt Aqua Nor arrangement i fjor ble NTNU Brohode Frøya tildelt en bevilgning på 100 000 kr av SMN1 og BEWI til prosjektet «Professorer på merdkanten – en inspirasjonsreise».

Torsdag ble del to av prosjektet realisert, der fagpersonene ved NTNU fikk grundig innsikt hos forskjellige leverandører og oppdrettere på Hitra og Frøya.

Det overordnede målet til prosjektet var å tiltrekke seg riktig kompetanse av høy kvalitet til havbruksnæringen og kystregionen.

– Dette vil vi oppnå gjennom å styrke kontakten mellom nøkkelpersoner, veiledere og andre i akademia med aktører i havbruksnæringen som havbruk, havbruksservice, veterinærtjeneste, offentlig myndighet osv, sier Lasse Kristiansen.

Tiltaket skulle gi fagpersoner fra ulike fagmiljø ved NTNU anledning til å bygge langsiktige relasjoner til aktører i havbruksnæringen og kystsamfunnet.  Det skjedde gjennom to suksessive og komplementære tiltak:

  • Styrt speed date seanse mellom forskere og bedriftsrepresentanter.
  • Besøk til havbruksbedrifter i ulike deler av verdikjeden (anlegg på land og i sjø, slakteri, leverandørbedrifter)

Denne kombinasjonen og videre oppfølging av prosessen mener Kristiansen vil øke forståelsen for og samspillet mellom akademia og havbruksnæringen, og vil dermed også stimulere studentenes interesse i sjømatsektoren og dens utfordringer og muligheter.

Helt nødvendig

På besøk hos utstyrsleverandøren BEWi, og omvisning i fabrikken. Foto: Lasse Kristiansen, NTNU Brohode Frøya.
På besøk hos utstyrsleverandøren BEWi, og omvisning i fabrikken. Foto: Lasse Kristiansen, NTNU Brohode Frøya.

– En god forståelse av de ulike prosessene og utfordringene i næringen er helt nødvendig for å kunne bygge opp vellykkede samarbeidsrelasjoner med aktører fra industrien og forvaltningen, sier han til kyst.no.

Prosjektlederen viser til at mange fagpersoner er i høyere utdanning, og da særlig de som har sin ekspertise innenfor muliggjørende teknologier og generiske analysemetoder, mangler innsikt i dagens havbruksnæring,

I prosjektet har man også invitert bredden av NTNU til å komme i kontakt med havbruksnæringen, for å gi fagpersoner med ulik kompetanse kjennskap med næringen.

- Vi har mange hoder som kan være gull for næringen å komme i kontakt med, men man kommer jo ingen vei hvis man ikke vet om hverandre. Det prøver vi å bøte på med dette initiativet, og håper disse møtene kan gi grobunn for framtidig samarbeid, utdyper Kristiansen.

Under ekskursjonen fikk fagpersonene presentasjoner og omvisning på Frøya Kultur – og Kompetansesenter med presentasjon av Trønders Kystkompetanse, Blått Kompetansesenter med presentasjon av Åkerblå, Innovamar og Bewi på Frøya, før turen gikk til Kystmuseet på Sandstad hvorfra det ble organisert RIB-tur ut til Lerøys settefiskanlegg i Belsvik, og visningsanlegg for havbruk på Storskogøya.

Fagpersonene som deltok på utfluktene på merdkanten. Bjørn Egil Asbjørnslett, Henrik Andersson, Hong Wang, Håkon With Andersen, Ingrid Bakke, John Hermansen, Jorun M. Stenøien, Jonhard Eysturskarð, Kristian Etienne Einarsrud, Lars Erik Holmedal, Daniel Beat Mueller, Roy Johnsen, Torunn Forberg, Turid Rustad, Håvard Holm, samt Heidi G. Nielsen fra Trøndersk Kystkompetanse og Lasse Kristiansen fra NTNU Brohode Frøya. Foto: NTNU Brohode Frøya.
Fagpersonene som deltok på utfluktene på merdkanten. Bjørn Egil Asbjørnslett, Henrik Andersson, Hong Wang, Håkon With Andersen, Ingrid Bakke, John Hermansen, Jorun M. Stenøien, Jonhard Eysturskarð, Kristian Etienne Einarsrud, Lars Erik Holmedal, Daniel Beat Mueller, Roy Johnsen, Torunn Forberg, Turid Rustad, Håvard Holm, samt Heidi G. Nielsen fra Trøndersk Kystkompetanse og Lasse Kristiansen fra NTNU Brohode Frøya. Foto: NTNU Brohode Frøya.