Lavere dødelighet, jevnere vekst og økt trivsel med jevne lysforhold

For at fisken skal trives og vokse jevnt, trenger den riktig belysning, både i styrke og plassering. Ahlsell tilbyr, i tett samarbeid med våre underleverandører, kompetanse og løsninger som sikrer jevn fiskevekst og god dyrevelferd på landbaserte RAS- og gjennomstrømningsanlegg.

Torbjørn Johnsen, kundeansvarlig for havbrukssegmentet i Ahlsell, får ofte henvendelser fra røktere som etterspør karbelysning på anleggene.

— Ahlsell leverer et bredt spekter produkter til havbruksnæringen, fra standard forbruksmateriell til tekniske løsninger som kunstig belysning. Vi får en del forespørsler på belysning for kar og vekstlys, og da ringer jeg ofte samarbeidspartneren vår Ecoteknologi, som har dybdekunnskap om hvordan lys påvirker fisken, innleder Johnsen.

Gjenskaper fiskens foretrukne lys

Henning Nilsen, Ecoteknologi

Henning Nilsen i Ecoteknologi har lagt ned tusenvis av timer i å besøke anlegg, lytte til røktere og forstå hvordan lys påvirker fisken.

— Vi leverer armaturer, ja – men den virkelige leveransen vår ligger i kunnskapen vi har om røkternes og fiskens behov. Målet med kunstige lysregimer er å lure fisken til å tro at hver dag er en lys sommerdag, for fisken er akkurat som oss. Den foretrekker jevnt og naturlig dagslys, forklarer Nilsen, og fortsetter:

— Målet er å prosjektere og levere et vekstlys som etterligner dagslyset - og dermed eliminere alle faktorer som skaper stress og dødelighet hos fisken.

Lysmengde og plassering er avgjørende

Nøkkelen til en vellykket lysinstallasjon – og til jevn fiskevekst – er strategisk plassering av lysarmaturene i forhold til karene, slik at lyset blir like jevnt som ekte dagslys.

— Armaturene må plasseres slik at det ikke skapes skygge i karet, for eksempel når røkteren går over gangbroen, da fisken opplever bevegelige skygger som rovfugl. Skygger i karet resulterer i at fisken raskt «stikker av» ned mot bunnen av karet. I et kar med over hundre tusen småfisk vil det føre til at en viss prosentandel blir knust under vekta av de andre fiskene. Skygger skaper dermed høyere dødelighet og økt stress hos fisken.

Ahlsell og Ecoteknologi har hatt stor suksess når armaturene plasseres på en måte som eliminerer alt som kan lage skygge. Stadig flere røktere oppdager nå viktigheten av jevnt lys.

— Jevne lysforhold gir trivsel, raskere og jevnere vekst og mindre dødelighet, oppsummerer Johnsen i Ahlsell.

Forskning på UVA

Nilsen er en bidragsyter på flere forskningsprosjekter i næringen. Han har også tatt initiativ til å utvikle en justerbar UVA-lampe som nå vil bli testet hos en av landets største oppdrettere.

— I dag leverer vi armaturer som gir naturlig hvitt lys. Fremover skal vi forske på effekten av UVA-stråler i kombinasjon med det hvite, lyset og se hvordan det påvirker fiskevelferden – og om det kan ha en positiv effekt mot for eksempel ILA-utbrudd. UV-lys blir et supplement til vekstlysene og strålene bør doseres hensiktsmessig, avslutter Nilsen. 

Interessert i mer informasjon om vekstlys? Ta kontakt med Torbjørn Johnsen i Ahlsell,eller les mer om våre tjenester for havbruksnæringa!