Lerøy Aurora AS søker driftstekniker til vårt tilvekstsenter på Hansnes

Søknadsfrist: 30.12.2022

Send din søknad her

Søknadsfrist:

30. desember 2022

Arbeidssted:

Hansnes

Website:

https://www.leroyseafood.com/

Kontaktinfo:

Teamleder Eivind Pettersen

tlf: 47 81 38 31

epost: eivind.pettersen@leroyaurora.no

Lerøy Aurora AS søker fremoverlent medarbeider til vårt tilvekstsenter på Hansnes. Vi søker deg som kan vise til en genuin interesse for biologi og akvakultur. Du har evner og ønske om å bidra i et ungt og innovativt miljø med høyt fokus på nøyaktighet og kvalitet i utførelse av de daglige rutinene. Per tiden inngår stilling i turnusordning. Tiltredelse snarest.

Stillingsinnhold:- Sikre optimal fôring av fisk - Utforme fôringsstrategi sammen med involverte avdelinger - Daglig registrere og oppdatere selskapets databaser - Kvalitetssikre oppfølging av fôringslinje og fôrlager - Bidra til en god og profesjonell kommunikasjon mellom lokalitetene og tilvekstsenteret - Hospitering under drift på anlegg for kompetanseutvikling og relasjonsbygging- Bidra til utvikling og stadig forbedring av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø- Holde seg oppdatert og ha ledende kunnskap og innsikt i produksjonsbiologi

Ønskede kvalifikasjoner:- Høyere utdanning og fagbrev innen biologi og akvakultur- Erfaring fra havbruksnæringen eller annen relevant erfaring - Erfaring i bruk av PC - Erfaring med, og fokus på HMS i det daglige arbeidet- Beherske norsk som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig - Erfaring med tverrfaglig samarbeid

Personlige egnethet:- Særdeles interessert i biologi og matfiskproduksjon- Svært gode analytiske egenskaper- God på samarbeid, relasjonsbygging og kommunikasjon- Evne til å sette seg inn i seg nye arbeidsmetoder og systemer raskt- Detaljorientert og strukturert i sitt daglige arbeid

Vi tilbyr:- Et arbeidsmiljø med fokus på faglig utfordring og personlig utvikling- Konkurransedyktige lønnsbetingelser- Gode pensjons- og forsikringsordninger

For nærmere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med teamleder Eivind Pettersen på tlf: 47813831 eller på epost: eivind.pettersen@leroyaurora.no

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Kun søknader som registreres elektronisk via vårt søknadsskjema blir vurdert.

Om arbeidsgiveren

Lerøy Aurora er et helintegrert selskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt fra RAS-anlegget vårt i Laksefjord, og vi produserer rognkjeks på Rubbestad. Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy, og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA.