Stig Nidar Selvåg er produksjonleder i Lerøy Midt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

- Lusefilter bidrar til mindre lusepåslag

Stig Nidar Selvåg som er produksjonleder i Lerøy Midt, tror at luseåret 2017 var betydelig bedre enn 2016, mye grunnet filtrering av lus etter avlusing. Hvilket filter man skal bruke for å unngå lusepåslag, har han også tanker om.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selvåg delte erfaringer fra filtrering av lus etter avlusning, og betydningen fitreringen har for det det endelige resultatet i deres lusebehandlinger i 2017, under FHF-konferansen på "Forebygging og kontroll av lus".

Han har sammenlignet effekt og filtrering mot lakselus i flere ulike avlusere.

- På brønnbåten "Havrtans" har vi tre Optilice som vi bruker. Det fungerer greit og har vært en effektiv metode. På "Eidsvaag junior" har vi to Thermolicere som også er et effektivt utstyr.

Så har de også brukt "Lerow Star" der de har innstallert en og en halv Skamik.

- Vi har bruk mye tid på å utvikle Skamik. Nå er vi nesten i mål. Dette er også er veldig godt redskap, spesielt for fisk over 1,5 kilo.

Fartøyet "EA Luma", som har installert Flatsetsund lusespylere, opplever han også fungerer bra, og for ferskvannsbehandlinger bruker de brønnbåten "Gåsø Viking".

-  Ferskvann er gjerne det vi brukte minst i fjor. Generelt har vi god effekt av alle behandlinger, når vi ser på rødbuk og risttap, samt dødelighet en uke etter avlusning.

Hyppigere lusepåslag

Noe annet som var gjennomgående gjennom året, var at luspåslaget etter behandling kom forterer enn tidligere.

- Allerede etter 10 dager så vi nye påslag. Vi gikk derfor og så på filterposene på de ulike enhetene.

Der oppdaget de at det ene fartøyet hadde skiftet filterpose fra 150 my som de i Lerøy har internkrav om for å unngå resmitte.

Han tror dette bidro til hyppigere lusepåslag, men forklarer samtidig han tror fartøyet gjerne gjorde det, da det er mye arbeid med filteret når blir veldig fint. Eksempelvis kan filteret lett gå tett.

- Våre erfaringer er at man må ha 150 my filter, og ta det arbeidet som er med dette, eller finne en annen løsning slik at man slipper å filtrere. Sørg for at alt filtreres. Ikke aksepter en eneste lekkasje, oppfordrer han.

Kontroller filter!

Han mener næringen må ta seg en runde og sjekke filtrene på avluserne for å unngå resmitte etter avlusning.

- Ikke gå i fella og benytt filter med større åpning enn 150 my, og benytt en avlusningsløsning som gjør det behandling enkelt, slik at de som jobber kan konsetrere seg om det de skal som fiskevelferd.

På tross av den ene hendelsen med fartøyet, var luseåret 2017 betydelig bedre enn 2016, mye grunnet nettopp at at de samler opp lusen, ifølge Selvåg.

- Rensefisken har også stor betydning, mener han.

Lerøy har også sett på andre filter og funnet at trommelfilter ikke har så bra kapasitet som de skulle ønske. Et stålfilter som de har innstallert på Skamik forteller han derimot funker veldig bra, da det nærmest ikke trenger ettersyn.