Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy, mener i likhet med lederne av Grieg, Mowi og flere andre oppdrettsselskaper at normpris og et prisråd er en dårlig idé.
Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy, mener i likhet med lederne av Grieg, Mowi og flere andre oppdrettsselskaper at normpris og et prisråd er en dårlig idé.

- Departementets forslag er ikke gjennomførbart

Lerøy sier deres største bekymring er at en innføring av normpris vil reversere utviklingen i næringen innenfor innovasjon, produktutvikling og videreforedling av laks og ørret i Norge.

Publisert Sist oppdatert

I sitt høringssvar til Finansdepartementet skriver Lerøy at de mener normpris ikke er gjennomførbart uten store skattemessige effektivitetstap. 

- Dersom man politisk regulerer for en råvareindustri med kun standardiserte produkter på spot og kontraktspris, da vil man, gjennom næringens tilpasning til reguleringen, få akkurat det. Det er ingen vinnere i det, og Norge vil tape både arbeidsplasser, verdiskapning og eksportinntekter, mener selskapet.

Lerøy oppfordrer derfor sterkt i sitt svar til at faktiske priser legges til grunn for grunnrenteskatten. Selskapet er klokkeklar på at departementets forslag ikke er gjennomførbart på grunn av næringens komplekse verdikjede, og uten stor risiko for å påvirke aktørenes valg, overbeskatning, mulige anklager om prissamarbeid, økte kostnader og økt byråkrati. 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk