Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: LSG.
Stig Nilsen, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group. Foto: LSG.

Håper på snarlig avklaring om Pipefarm

Stig Nilsen i Lerøy Seafood Group sier til kyst.no at de tilfreds med at faggruppen har kommet til en positiv konklusjon både når det gjelder teknologi og konseptet bak deres Pipefarm søknad, og håper på snarlig avklaring fra direktoratet.

Publisert

Fiskeridirektoratet opplyste i slutten av forrige uke at Lerøy Seafood Group sitt konsept «Pipefarm» vurderes å være innenfor ordningen med utviklingkonsesjoner.

Stig Nilsen, direktør for havbruk i Lerøy Seafood Group er fornøyd med å få grønt lys videre av direktoratet i prosessen om utviklingskonsesjoner.

- Vi er selvsagt tilfreds med at faggruppen har kommet til en positiv konklusjon når det gjelder teknologien og konseptet i vår Pipefarm søknad. Vi skal nå besvare de spørsmål som er stilt fra Fiskeridirektoratet og håper at vår søknad snarest deretter kan behandles med positivt resultat, sier Nilsen til kyst.no.

Betydelig utviklingsarbeid 

Han sier videre at de nå står foran et betydelig utviklingsarbeid hvor de omsøkte ni konsesjonene, og storskalaproduksjon knyttet til disse, er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet.

- Vårt Pipefarmkonsept vil vil kunne synliggjøre at innovasjon innen havbruk kan være noe langt mer enn bare oppskalering av kjente produksjonsmetoder, poengterer han avslutningsvis.

Oppdrettselskapet har søkt Fiskeridirektoratet om til sammen ni tillatelser for konseptet "Pipefarm", som selskapet beskriver som et lukket flytende lengdestrømsanlegg.

Les også: Oppdrettsgigant søker om utviklingstillatelser til «Pipefarm»