- Verdensøkonomien preges riktignok av usikre utsikter, men historien har vist at sjømatmarkedene står seg godt, også i dårlige tider, sier Beltestad.
- Verdensøkonomien preges riktignok av usikre utsikter, men historien har vist at sjømatmarkedene står seg godt, også i dårlige tider, sier Beltestad.

Høyeste kvartalsomsetning noen gang for Lerøy

Driftsresultatet til Lerøy er i andre kvartal 2022 på 923 millioner, som er en økning på 58 % sammenlignet med samme periode i fjor for selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter er den viktigste årsaken til forbedret inntjening sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor, skriver selskapet i sin kvartalsoppdatering.

Det var på forhånd ventet at omsetningen til Lerøy skulle være på over 6,1 milliarder kroner, men disse tallene overgikk selskapet med god margin.

Havbrukssegmentet leverte økt resultat i kvartalet. Lakseprisen var høy også i andre kvartal, basert på fortsatt høy etterspørsel og lavt tilbud. Slaktet volum var noe lavere enn samme periode i fjor, men vil øke i andre halvår i år. Inflasjonspress i økonomien samt lavt slaktet volum påvirker kostnadsutviklingen.

Les Kyst.no sitt intervju med konsrnsjef Henning Beltestad her.

Vil slakte mer

Slaktet volum av laks og ørret estimeres til 203 000 tonn for inneværende år (inkludert Lerøy sin andel i Scottish Seafarms).

- I andre halvår 2022 vil slaktet volum av laks og ørret øke. Som vanlig har vi en sesongmessig nedgang i prisene i andre halvår, men det underliggende markedet er stramt, og vi forventer fortsatt god inntjening i havbruk, forteller Beltestad.

Kostnadsinflasjon

Ekstrem prisutvikling på sjømat og kostnadsinflasjon i så å si alle innsatsfaktorer preger resultatene i segmentet VAP, salg og distribusjon. Konsernet leverer en stor andel av sine produkter på kontrakter til strategiske kunder i sluttmarkedene, og Lerøy sier det tar tid å fullt ut få reflektert høyere priser og kostnadsinflasjon på innsatsfaktorer, slik som transportkost, ut i markedene.

- Lerøy har utviklet langsiktige relasjoner med en rekke strategiske kunder. Dette sikrer stabilitet og er en forutsetning for å bygge verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Det tar imidlertid tid før siste tids kostnadsinflasjon er fult ut reflektert i verdikjeden. Dette påvirker inntjeningen i VAP, salg og distribusjon negativt, men det langsiktige bildet er ikke endret. Vi forventer gradvis forbedring gjennom andre halvår, forteller Beltestad.

- Verdensøkonomien preges riktignok av usikre utsikter, men historien har vist at sjømatmarkedene står seg godt, også i dårlige tider, sier Beltestad.

Lerøy arrangerer kapitalmarkedsdag for første gang, 22.-23. september i år.

- Vi ser frem til å gi investorer, analytikere og andre interessenter et dypdykk i vår strategi og havbruk, samt vise deler av vår flotte verdikjede i praksis, avslutter Beltestad.

Last ned hele rapporten her.

Fullsatt sal under Vestland på Børs onsdag.
Fullsatt sal under Vestland på Børs onsdag.