Utsett av LIft Up sitt sentralanlegg. Foto: Lift UP.
Utsett av LIft Up sitt sentralanlegg. Foto: Lift UP.

Skal samle slam i storskala fra åpne merder

Selskapet Lift Up lanserer nå teknologi for oppsamling av slam i storskala fra åpne merder for matfiskproduksjon. 

Publisert

Selskapet startet utviklingen av sitt kombisystem helt tilbake i 2012, og kan nå i samarbeid med AquaPro, Ragn-Sells Havbruk og AMOF Fjell Process Technology tilby en helhetlig løsning for oppsamling av slam.

- Vi tror at dette kan være et stort steg i riktig retning i arbeidet med å utnytte allerede etablerte lokaliteter på en mer bærekraftig måte, sier produktsjef Jarle Ragnhildstveit i Lift Up.

I et nært samarbeid med Lerøy Sjøtroll er slamoppsamlingsteknologien testet og tilpasset for å få til trygg og effektiv oppsamling fra merdbunnen.

Et fullskala pilotprosjekt støttet av Innovasjon Norge ble startet sommeren 2020, og har gitt viktige bekreftelser og kunnskap.

- Takket være et godt samarbeid med Lerøy Sjøtroll føler vi oss nå så trygge på virkningsgrader og kostnader at vi vil tilby teknologien til andre oppdrettere som har lokaliteter som begrenses av MOM-B resultater, sier Jarle videre. 

Les mer om teknologien her i en tidligere sak publisert av Kyst.no.