Illustrasjon av konseptet Lukket Landnot. Kilde: Sustainable Salmon.

Søker utviklingskonsesjoner på «Lukka Landnot»

Sustainable Salmon AS melder de søker åtte utviklingskonsesjoner for konseptet «Lukka Landnot».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet lokalisert i Bergen, ble etablert i sommer. Kristian Eikeland Holmefjord er oppført som daglig leder og Magnus Eikeland Holmefjord er styreleder.

Det omsøkte konsept er en løsning bestående av tre hovedkonstruksjoner. Den ene er en bunnfast betongkonstruksjon med skinner for framføring av duk og not, nummer to en flytende krage, og det tredje et landbasert slamoppsamlingsanlegg. Øvre diameter på installasjonen er 124 meter.

Teknologien bak skal være utviklet av tidligere oppdrettere, en biolog og sivilingeniører i selskapet Sustainable Salmon, med innspill fra aktører innen oppdrett, utstyrsleveranser og forskning.

- Prinsippet går tilbake til teknologi fra fiskeri, derav navnet Lukka Landnot. Når en svært stor fangst skulle holdes levende frem til levering, ble merder for små og en satte ut en not fra land for å skape et stort nok volum.

- Det er et totalkonsept designet med tanke på alle aspekt av bærekraftig utvikling. De miljøgitte gjennom rømningssikkerhet, lus, utslipp m.m., de sosiale gjennom lokale arbeidsplasser, og de økonomiske gjennom lave investerings- og driftskostnader, sier daglig leder i selskapet Kristian Eikeland Holmefjord i meldingen.

- Trippel sikring mot rømming

Konseptet skal kombinere fordelene til landbaserte installasjoner med fordelene i sjøbaserte anlegg, ved å lage en fleksibel bunnfast installasjon der oppdrettsvolumet er plassert i sjø.

- Konseptet har trippel sikring mot rømming, doble lusebarrierer, slam- og avfallsgjenvinning, kontrollert vanninntak, og trygge arbeidsvilkår for ansatte.

De mener konseptet vil kunne bidra til en bærekraftig vekst i havbruksnæringen og styrke Norges posisjon innen havbruk for fremtiden, og vil med konseptet ta i brukhar for ubrukte og tidligere vurdert uegnede lokaliteter. De viser også til at de har tatt for seg miljøaspektene ved produksjonen.

- Slam og avfallsgjenvinningen blir optimal, samtidig som det totale CO2-avtrykket minimeres ved å utnytte enkle konstruksjoner og driftsløsninger med lavt energibehov.

Fristen for å søke utviklingskonsesjoner er i dag.