Lukkede merdsystem kan bli veien å gå for norsk oppdrett

Mange av oss fikk sist sommer bittert erfare at farvannet rundt norskekysten, likevel ikke er så mottakelig for alle tenkelige og utenkelige avfallstyper som folk flest tilsynelatende har trodd til denne tid. Det mest nærliggende å tenke på da er den kraftige oppblomstringen av dinoflagellaten Chrysochromulina polylepis som nærmest utryddet alle planter og dyr i det marine miljø på sør /vestlandet. Få tviler vel lenger på at en stor del av årsaken til dette ligger i utslipp til resipienten som følge av menneskelig aktivitet, hovedsaklig i form av kloakk og jordbruk fra landene omkring Skagerak.

Av Martin O. Blom - Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole

Forurensningskilder

Kilder av næringssalter til resipienten kan deles inn i tre: jordbruk, kloakk og fiskeoppdrett. Går en inn på hver enkelt, vil vi etter hvert oppdage at utslippsmengdene fra hver av de to førstnevnte er av større volum enn tilsvarende fra oppdrettsnæringen. Avrenning fra landbruk og kommunal sektor fra kystfylkene Rogaland til Østfold, samt Hedmark og Oppland, er pr. idag i størrelsesorden 2 035 - 2 400 tonn fosfor og 29 000 - 44 000 tonn nitrogen på årsbasis (Data fra SFT). 

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP