SalMar sitt oppdrettsanlegg Rataren utenfor Frøya. Foto: Ingrid Solberg/NINA
SalMar sitt oppdrettsanlegg Rataren utenfor Frøya. Foto: Ingrid Solberg/NINA

Vil optimalisere lusetellingen i havbruket

I juni skal forskere utvikle en standardisering av lusetelling for havbruksnæringen. Nå trenger de innspill fra næringen for å få dette på plass.

Publisert

Bengt Finstad og Ingrid Solberg fra NINA leder FHF-prosjektet kalt "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst", som har som mål å utvikle best mulig metoder for telling og beregning av lakselus på oppdrettsfisk.  

Prosjektet ble tildelt Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF Ocean AS og Veterinærinstituttet i september 2017, med NINA som prosjektleder. For å få best mulig forankring og resultater i dette prosjektet ønsker prosjektgruppen nå å rådføre seg med oppdrettsnæringen og arrangerer derfor et arbeidsmøte.

Bengt Finstad er en av prosjektlederne som skal bidra til optimal lusetelling. Foto: NINA.
Bengt Finstad er en av prosjektlederne som skal bidra til optimal lusetelling. Foto: NINA.

Intervjuer oppdrettsnæringen

Formålet med møtet er å presentere og diskutere foreløpige resultater, samt ha dialog med representanter fra næringen rundt det videre arbeidet med å utarbeide forslag til en standardisert lusetellingsprosedyre.

Finstad forteller til Kyst.no at forskerne nå er i gang med å dokumentere lusetellemetodene som brukes per dags dato, ved gjennomføring av intervjuer.

- Prosjektgruppen ved SINTEF har vært i dialog med oppdrettere fra ulike regioner i Norge, for å få innspill om deres lusetellemetoder og tanker rundt dette, forteller han.

Skal telle mye lus

I mai skal NINA ut i felt og blant annet teste ut metodikken for uttak av fisk, samt se nærmere på hvilke utfordringer oppdretterne møter ved å telle lus i vær og vind.

- Vi skal telle lus på et stort antall fisk i felt og undersøke nøyaktigheten av tellingene og identifisering av ulike lusestadier, opplyser han.

Veterinærinstituttets oppgave i prosjektet er å kjøre en statistisk analyse, der de blant annet skal beregne sikkerheten i innrapporterte lusetellinger. Videre skal sertifiserte lusetelleteam fra Åkerblå bistå under lusetellingen.

Forskerne er klare på at de derfor ønsker så mange innspill så mulig fra oppdrettsnæringen, for å få på plass en optimal metode.

- Kort oppsummert er det behov for å utvikle en standardisert tellemetodikk som i tillegg til å gi mer nøyaktige estimat på luseforekomst i anlegg også er forankret i næringen og er praktisk gjennomførbar og kostnadseffektiv under ordinære driftsforhold, sier Finstad.

FHF-prosjektet pågår frem til juni 2018, og møtet finner sted torsdag 5. april fra kl. 10 - 16 på NINA-huset, Høgskoleringen 9 i Trondheim.