M/S Steyer med betydelig oppgradering – åpner nye muligheter for avlusing

M/S Steyer har gjennomgått en månedslang oppgradering som nå gjør det mulig å avluse og føre fisk tilbake i samme merd som den hentes fra.

Den siste måneden har M/S Steyer ligget i Langevåg hos Cflow Fish Handling AS for å få montert en ny renne til å føre fisk tilbake i samme merd den hentes fra. Hydrolicer systemet er også oppgradert med state-of-the-art kontrollfunksjoner og kameraer.

Arne Wråli, daglig leder i Aqua Pharma’s skipsenhet Haugaland Shipping AS forklarte mer om det nye utstyret: – Den nye renna er en utvidelse av det opprinnelige systemet hvor fisken ble flyttet fra opprinnelig merd til en ny merd på styrbord side. Kundene kan nå velge om fisken skal returneres til samme merd eller til en ny merd. Det betyr at vi nå kan tilby behandling til kunder som vi ikke kunne hjelpe tidligere.»

- Alle mannskaper om bord er kurset i fiskevelferd og i ut- og innvendig vask og desinfisering av behandlingssystemet. Avlusningssystemet på M/S Steyer er bemannet til døgndrift med operatør og to matroser på hvert skift. I tillegg vil fiskehelseansvarlig være om bord for å sikre en forsvarlig fiskevelferd under behandlingen.

All hydraulikkolje i alle kraner og i A-ramme er byttet ut til Hydromax HT ECO, som er biodynamisk nedbrytbar og ikke giftig.  Siden nyttår har M/S steyer blitt oppgradert med fått nytt mannskapsrom, ny garderobe og nytt verksted. Arbeidet er ferdigstilt av Fjellstrand Verft AS. Mannskapene om bord har også gjort en stor innsats med å oppgradere fartøyet ut- og innvendig.

Aqua Pharma AS opererer M/S Steyer i markedet. Haugaland Shipping AS og Aqua Pharma AS er søsterbedrifter i Aqua Pharma Group, som igjen er eid av Aquatiq AS og Solvay.

Kontakt for behandlinger:    
Daglig Leder i Aqua Pharma AS  
Jonas Larsson                                
906 59 601                                                          
jonas.larsson@aqua-pharma.com       

Kontakt M/S Steyer:
Daglig Leder Haugaland Shipping AS
Arne Wråli
417 67 918
arne.wrali@aqua-pharma.com