Direktør for produktutvikling i Skretting, Mads Martinsen sa under konferansen at Skretting ønsker å benytte alternative råvarer som kan gjøre dem mindre avhengig av brasiliansk soya. Foto: Ole Andreas Drønen

Vil gjøre seg uavhengig av brasiliansk soya

YoungFish: Mads Martinsen i Skretting opplyste under foredraget sitt at de har fokus på å få inn alternative råvarer som kan erstatte brasiliansk soya. Han mener også man må slå hardt ned på alle usannhetene om næringen.

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under årets YoungFish-konferanse i Bergen snakket direktør for produktutvikling i Skretting, Mads Martinsen om utviklingen av konsumet i laks, fôrutviklingen og omdømmet til havbruksnæringen.

- Norge er best i verden i forhold til restriktiv bruk av antibiotika, men mange har fortsatt et inntrykk av at antibiotika er utbredt i næringen, og dette henger godt igjen fra mange tiår tilbake, slo han fast.

Skader ikke regnskogen

Skretting har blant annet gjennomført en uavhengig sjekk av deres soya-høsting i Brasil. Martinsen pekte på at resultatet var at ingen soya kjøpt av deres leverandører kom fra gårder som drev ulovlig avskoging. Heller ingen soya kjøpt av deres leverandører kom fra gårder som var svartelistet av myndighetene for å ha slavelignende arbeidsforhold.

- Vi skal være tøff, tydelig og taktisk mot usannheter, sa Martinsen og viste til saken til Fremtiden i våre hender, som påstod at oppdrettslaksen spiser fem ganger mer mat enn den gir oss, som i ettertid har blitt tilbakevist som helt feil.

Mads Martinsen sa novel-råvarer som raudåte blir en viktig ressurs for fôrselskapet fremover, ettersom Skrettings fôrråvarer skal innen 2022 inneholde minst ti prosent vegetabilske protein-råvarer Foto: Kyst.no.

Martinsen påpekte at Skretting og fôraktørene har et indirekte ansvar for hele soyaindustrien.

- Avskogingen av regnskogen øker, og det er alvorlig. Det kan vi ikke leve med. Skretting skal ikke kjøpe mer soya fra Brasil. Vekst i norsk havbruk skal ikke dekkes med å øke etterspørselpresset etter soya fra Brasil, uttalte han.

Alternative råvarer

Martinsen sa Skretting ønsker å få til flere nye vegetabilske protein-råvarer som skal utgjøre minst 10 prosent innen 2022. 

- Vi må få alternative råvarer som kan gjøre oss mindre avhengig av brasiliansk soya. Vi skal ikke kjøpe mer soya fra Brasil enn det vi gjorde i 2018, og vi skal jobbe aktivt i Brasil sammen med landbruket og olje og gass for å bedre forholdene. Vi skal også utvikle og kjøpe sertifisert soya fra Europa, sa han.

Martinsen påpekte at såkalte «novel-råvarer» skal utgjøre minst seks prosent innen 2022.

- For å utvikle flere slike-råvarer som eksempelvis raudåte, alger og insekter trenger man dugnad. For dette klarer ikke Skretting alene.

Mads Martinsen var nylig i Hardanger hos Lingalaks og snakket med Kyst.no om et algebasert fôr som de mener skal ruste næringen for videre vekst. Algeoljen skal være rik på omega-3-fettsyrene EPA og DHA, og samarbeidet ble inisiert av algeoljeprodusenten Veramaris, og det er Skretting som produserer fôret til Lingalaks. Les mer om dette her.

God dialog

Martinsen pekte deretter på at en god dialog sammen med miljøorganisasjonene er svært viktig for dem og næringen. 

- Jeg heier på dem, og vi har et godt samarbeid med mange ulike organisasjoner. Vi er faktisk ganske enige med miljøorganisasjonene på retningen som vi skal gå som fôrprodusenter, men de vil ha oss til å gå mye fortere enn hva som er mulig. Men vi er glad for at de pusher oss hele tiden. Vi må hele tiden jobbe for å bli bedre. Å sette stadig nye mål er viktig for Skretting, sa Martinsen.

Les også desse sakene fra YoungFish-konferansen: