Foto: Salmon Group.

- Næringen tar ansvar

Salmon Group melder deres oppdrettere tar ansvar for naturen og miljøet som de drifter i.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Salmon Groups oppdrettere tar også et moralsk ansvar gjennom å initiere og arrangere lokale ryddeaksjoner av herreløst avfall. Her engasjerer de hele lokalsamfunn og stiller med mannskap, båter og krankapasitet. De samarbeider med andre næringsaktører, skoler og idrettslag. Dette bidrar til å skape verdifulle holdninger om en bærekraftig forvaltning av felles kyst- og naturressurser som er viktig å videreføre til kommende generasjoner, skriver nettverket i en pressemelding.

Denne uken deltok Maria Schütz Fløisand, kommunikasjonssjef i Salmon Group, i en paneldebatt i regi av Avfall Norge. Tema var hvem som har ansvaret for marint avfall og om det er behov for en nasjonal avfallsordning som ikke er basert på frivillig innsats.

- Det er viktig for oss at alt det gode arbeidet som legges ned synliggjøres. Slik positiv oppmerksomhet omdannes til grønt drivstoff for videre innsats. Vi er utrolig stolte av det bidraget som leveres av våre aksjonærer til gode for hele samfunnet. Vi prøver hele tiden å oppmuntre til intern «dragkamp» som løfter og synliggjør engasjementet ytterligere, sier Fløisand. Vi har ambisjoner om å støtte alle lokale initiativ som bidrar til god håndtering av det herreløse avfallet i et samarbeid med blant annet Avfall Norge, Hold Norge Rent og Friluftsrådene, legger hun til.

- Her får vi slått et veldig konkret slag for FNs bærekraftsmål nummer 14 om å bevare og bruke marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling, og alle kan bidra med sitt, både ung og gammel, sa hun.