Kjell Arne Sætre og Hasse Teigen dissekerer fisk for å lære om anatomi, indre organer og dens funksjoner, under den første samlingen. Fotp: Viktor Solbakken

– Videreutdanner for å styrke konkurransekraften

Marine Harvest Norway har inngått to nye tre-årige avtaler med fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet om leveranse av formal kompetanse til sine ansatte i selskapet. - Tilbakemeldingene fra evalueringene har vært supre, sier Viktor Solbakken, EVU-koordinator i Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord Universitet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

De nye avtalene som er inngått omfatter ifølge Solbakken gjennomføring av årsstudium i havbruksdrift (HBR) og årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon (KVL), med oppstart vinteren 2016.

Fra første samling i slutten av januar. Foto: Viktor Solbakken.

- Per i dag er det 25 stykker som deltar i havbruksdrift og 18 på kvalitetsledelse i sjømatproduksjon, men dette tallet er økende da vi tok inn en seinest i forrige uke, forteller Solbakken til kyst.no.

Begge studieprogrammene består av seks enkelt emner hver på 10 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng.  Hvert emne i årsstudiene går over et semester, dvs begge studieprogrammene har et tre-årig løp. Undervisningen er samlingsbasert med tre samlinger à to dager for hvert emne, noe som gjør at deltakerne kan følge studiet selv om de er i full jobb.

- Vi opplever stor interesse og har deltagere fra alle regioner, men de fleste er fra sør, vest og midt, opplyser han.

Flere tilnærminger

Samlingen for oppstartsemnene er lagt til Nord universitet, Bodø og til Trondheim. Undervisningen er lagt opp med tavleundervisning, case, gruppeoppgaver, presentasjoner av oppgaver samt laboratorieøvelser.  Målgruppen for HBR er ansatte som jobber innen produksjon på settefisk- og matfiskleddet. Målgruppen for KVL er ansatte som jobber innen slakteri/foredlingsleddet.

Årsstudium i kvalitetsledelse i sjømatproduksjon startet opp med emnet produktkvalitet med samlinger i februar, mars og i april. Årsstudium i havbruksdrift startet opp med emnet produksjonsbiologi med første og andre samling i januar og februar.  Tredje og siste samling er denne uken i Trondheim, hvor de Marine Harvest ansatte skal se på emnet produksjonsbiologi.

- Etter hver samling foretas en evaluering fra deltakerne, og tilbakemeldingen fra så langt tyder på at deltakerne er fornøyde, påpeker Solbakken.

Samarbeidet mellom selskapet og skolen går helt tilbake til 2006.

- Gjennom de senere årene har oppdrettsnæringen styrket sin kompetanse for å kunne imøtekomme utfordringene næringen står overfor samt styrke sin egen konkurransekraft, sier han.