o.f.v: Astrid Bolstad Dale, Per Alfred Holta, Julie Gulla Pettersen. N.f.v: Bjørnar Kvalsnes, Odd Arne Kristengård, Thomas Brevik.

Maritech fortsetter den internasjonale veksten

Det globale programvareselskapet Maritech kom fredag med sin årsrapport. - Vi fortsetter å levere på plan, sier CEO Odd Arne Kristengård.

Publisert

- En betydelig vekst på 31 % i langsiktige lisensinntekter og en justert EBITDA-margin på 17 % (opp fra 13 % i 2022) viser at selskapet har en sterk og sunn utvikling, skriver selskapet i en pressemelding.

Odd Arne Kristengård sier de har opplevd høy aktivitet i strategiske markeder, både fra nye og eksisterende kunder. 

- Vi fortsetter å konvertere kundebasen vår til Maritech Cloud og har inngått avtaler med noen av våre største og mest strategiske kunder. Vi er i gang med å levere på disse avtalene i 2024. 

Finansdirektør Thomas Brevik legger vekt på selskapets prestasjoner så langt i 2024.

- Vi starter året sterkt med en omsetningsvekst på 20 % i første kvartal sammenlignet med fjoråret og en justert EBITDA-margin på 22 %. Vi opplever stadig økende interesse for våre løsninger globalt, og vi har landet flere nye logoer. Med store pågående strategiske prosjekter, og en ordrebok som strekker seg ut året, ser det lovende ut for 2024.